Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ Κοζάνης ¨Γέφυρα Ζωής¨ σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της Πέμπτης 29/01/2015,
κ α λ ε ί
τα μέλη του στη 2η επαναληπτική –Τελική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ώρα (18:00), που θα γίνει  στα γραφεία του Συλλόγου Παύλου Χαρίση 23 Κοζάνη.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

Ø      Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2014.
Ø      Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού  έτους 2014.
Ø      Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2014.
Ø      Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
Ø      Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
Ø      Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2015.
Ø      Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2015.
Ø      Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2015.
Ø      Διάφορες προτάσεις…

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.


Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας


Τσαουσίδης Θεόδωρος                                                    Τσαουσίδου Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας