Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 25 Απριλίου 2009

Πήραμε με mail από το γραφείο τύπου του Δημάρχου (?)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε δελτίο τύπου της Ενωτικής Δημοτικής Κίνησης σχετικά με το θέμα του Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2007»

-Ηθελημένη άγνοια της μείζονος αντιπολίτευσης λόγω αδυναμίας παραδοχής της πραγματικότητας -
Απαντώντας σχετικά με την αιτιολογία αποχώρησης των δύο δημοτικών συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης από την πρόσφατη δημαρχιακή επιτροπή, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι διατάξεις που ορίζει το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006. Άλλωστε όπως ορίζει κα το ΣτΕ με την αριθ.878/2006 απόφαση του, το νόημα της διατάξεως του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, είναι ο προέλεγχος των λογαριασμών οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από τη δημαρχιακή επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο, που πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη διάταξη αυτή, δηλαδή και μετά το τέλος Απριλίου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται επίσης από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο οποίος καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ίδιο τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, κατευθείαν στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στάλθηκαν για έλεγχο στα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής τα παρακάτω στοιχεία:
1. Εισηγητική έκθεση του Δημάρχου.
2. Απολογισμός Εσόδων έτους 2007.
3. Απολογισμός Εξόδων έτους 2007.
4. Προσάρτημα Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2007.
5. Λογαριασμοί Εσόδων –Εξόδων έτους 2007.
6. Κατάσταση Ταμειακών κατηγοριών και χρηματοδοτήσεων έτους 2007.
7. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2007.
8. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
9. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 31/12/2007.
10.Φύλλο μερισμού αγορών & εξόδων έτους 2007 και φύλλο μερισμού εσόδων έτους 2007.
11. Συνοπτικός συγκριτικός απολογισμός Δήμου ετών 2007-2006.
12. Πίνακας μεταβολών παγίων χρήσης 2007.
Εκτός από την εισηγητική έκθεση του δημάρχου και το προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2007 που στάλθηκαν στις 15/04/2009 με την αριθ. πρωτ.: 3791/15-04-2009 Πρόσκληση για συνεδρίαση, τα υπόλοιπα ελάχιστα έγγραφα (δέκα στον αριθμό) στάλθηκαν στις 10/04/2009 με την αριθ. πρωτ.: 3615/10-04-2009 Πρόσκληση για συνεδρίαση. Επομένως όχι απλώς δόθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα αλλά και επιπλέον πέρα από αυτά που προβλέπονται.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της-δεν παραβρέθηκε ο κ. Γεώργιος Μπάκανος, ο δε κ. Ευάγγελος Βαρσαμής, αφού υπέβαλε υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής, αποχώρησε - έκανε έλεγχο ως όφειλε από τον θεσμικό της ρόλο, όλων αυτών των στοιχείων, παρουσία του λογιστή εξωτερικού συνεργάτη του δήμου, ο οποίος επεξήγησε και διευκρίνισε όλα τα οικονομικά στοιχεία που υποβλήθηκαν προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή που ψήφισε ομόφωνα τον απολογισμό και ισολογισμό του 2007.
Τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής
κατατίθενται στον ορκωτό λογιστή ο οποίος υποβάλει την έκθεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού έτους 2007.
Είναι φανερό από τα παραπάνω πως η σημερινή αντιπολίτευση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων καθώς για πολλοστή φορά επιλέγει το δρόμο της συκοφαντίας, του λαϊκισμού και της διαστρέβλωσης των γεγονότων (πλέον και των ημερομηνιών). Άλλωστε μέχρι σήμερα τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης έχουν αποδείξει την προσήλωσή τους σε παλαιοκομματικές μεθόδους λόγω της ανικανότητας τους να εκφέρουν σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο σπέρνοντας σκόπιμα ψευδείς ειδήσεις – απλά πυροτεχνήματα με αποκλειστικό σκοπό να σπιλώνουν πρόσωπα όπως του Δήμαρχου Σερβίων και των δημοτικών σύμβουλων της συμπολίτευσης αλλά και να υποβαθμίζουν την λειτουργία του δήμου. Βασικά χαρακτηριστικά των δημοτικών συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης είναι η άρνηση και η άγνοια για σημαντικά ζητήματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση για το τι προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Άγνοια μάλλον ηθελημένη καθώς πλέον τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι ο Δήμος Σερβίων και ειδικότερα τα οικονομικά δεδομένα παρουσιάζουν σταθερά βελτιωμένη εικόνα που ουσιαστικά δεν επιτρέπει την “καταγγελιομανία” και την συκοφαντία από πρόσωπα που έχουν ως αποκλειστικό στόχο την οπισθοδρόμηση του Δήμου μας. Η ορθή οικονομική διαχείριση, τα έργα και οι πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του φυσικού, οικιστικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η καλή λειτουργία των υπηρεσιών, η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι πιθανόν να μην αρέσουν σε κάποιους. Η πολιτική του καφενείου και οι συκοφαντίες δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία του δήμου και να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής.
Ζητούμενο για τη Δημοτική Αρχή είναι ο Δήμος Σερβίων να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά και να δικαιώσει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι συμπολίτες μας.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου Σερβίων

Σχόλιο ai-vreS: γραφείο τύπου του δημάρχου???? Ποιος είσαι ο πρωθυπουργός? Εμείς ξέραμε ότι το γραφείο είναι του Δήμου Σερβίων όχι του Δήμου Κοκολιού!!!

36 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το Γραφείο Τύπου είναι του Δήμου Σερβίων και δουλεύει υποδειγματικά, με οργάνωση και καθημερινή ενημέρωση της κοινωνίας. Τωρα, γιατι καλλησατε στον τιτλο Γραφειο Τυπου Δημάρχου, αφου είναι προφανές, οτι ο Δήμαρχος ελέγχει το Γραφείο Τύπου και είναι υπο την επιμέλεια του.
Και οταν λετε εσεις, οτι ψάξατε και βρηκατε οτι το γραφείο τύπου είναι του δημου Σερβίων, που το βρήκατε αυτό, στον Αρειο Πάγο, ψάχνατε νύχτα στα σκοτάδια και το...διαπιστώσατε!!!
Το κύρος του Γραφείου Τύπου Σερβίων είναι εκτεταμένο, κινείτε με γνώμονα την άρτια ενημέρωση της κοινής γνώμης και εχει καταφέρει να είναι ενα υπόδειγμα Γραφείο Τύπου στην Τοπική Αυτοδιοικηση, που πολλοί θα το ζήλευαν...

Ανώνυμος είπε...

Ακου φίλε μου πρωτάκουστο και αύτό Ο Δημαρχος στα Σέρβια έχει γραφείο τύπου και φυσικά τους δημοσιογράφους τους πληρώνουμε εμείς τα κορόιδα οι Δημότες. τι αλλη υπηρερσία έχει ο Δήμαρχος έχει και Νομική υπηρεσία. Αυτά ειναι χαρακτηριστικά ανίκανων και ανύπαρκτων ανδρών που νι.ωθουν ανασφάλεια. Α ξέχασα ο Δήμαρχος έχει και πορτιέρη αυτόν ντε που παίρνεις άδεια για να επισκεφτείς το δημαρχο. Αλαζωνεία λέτε. Μπορεί . Πάντως ολα αυτά είναι προτάκουστα για τα ΣΕΡΒΙΑ.

ai-vreS είπε...

To e-mail που μας ήρθε δημοσιεύτηκε αυτούσιο χωρίς να αλλαχτεί τίποτα. Έγραφε από κάτω Γραφείο Τύπου Δημάρχου. Δεν αλλάξαμε τίποτα.

Νίκος και Γιάννης είπε...

Τώρα εξηγούνται όλα!!!!!!

Να ποιος είναι υπεύθυνος για τα ρεζιλίκια στις εφημερίδες και τα σάιτ της Κοζάνης για τον "πολιτειακό παράγοντα" Αντνομάρχη και για τα Θεοφάνεια που "αναβάλλονται".

Το ξεκαθαρίσαμε κι αυτό. Την επιμέλεια την έχει ο ίδιος ο δήμαρχος...

χαχαχαχαχααχαχχαχα

Υ.Γ. πόσο εκτεταμένο είναι το κύρος του γραφείο τύπου? Φτάνει κάτω στα πλατάνια????
χαχαχαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορείτε εσείς να αμφισβητείτε το κύρος του Γραφείου Τύπου και να λέτε οτι φθάνει ως τα Πλατάνια! Το δικό σας κύρος, γεωγραφικά μέχρι που φτάνει;
Mπορείτε να το προσδιορίσετε, για να ξέρουμε και εμείς;
Το κύρος είναι μόνο εδω μέσα και εξαντλείτε σε υπερβολές και βλακείες!
Αν θέλετε να δείτε το κύρος του Γραφείου Τύπου, εσείς...οι 2, κάντε μια επίσκεψη και να δείτε απο κοντά το εργο που παράγετε...
Γιατί φαίνεται, οτι οταν ζείτε το ονειρικό κόσμο της απελπισίας, περνάτε πολύ καλά!!!!

Νίκος και Γιάννης είπε...

Γιατί δεν μπορούμε να αμφισβητούμε το κύρος (???) του γραφείο τύπου???? Ποιος το απαγορεύει?

Κι όταν λες μόνο εδώ μέσα δηλαδή που? Μέσα στο μυαλό σου??? Το φοβερό έργο που παράγεται το είδαμε και το … καμαρώσαμε στα δελτία τύπου που στέλνονται κατά καιρούς στον τοπικό τύπο δες και το σχόλιο πιο πάνω. χαχαχαχαχαχα

Και για να γελάμε τόσο πολύ μάλλον στον πραγματικό κόσμο του γέλιου ζούμε και όχι της απελπισίας.

Φιλιά

Ανώνυμος είπε...

Απορώ με την επιμονή των...2 στην στρέβλωση της πραγματικότητας! Κύριοι, το Γραφείο Τύπο, στελεχώνεται απο άτομα υψηλής Επιστημονικής στάθμης, με ευρεία γνώση των θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άριστοι στην πληροφόρηση της κοινής γνώμης...
Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Σερβίων είναι το πρώτο που καιέρωσε κανόνες καθημερινής, άμεσης ενημέρωσης της κοινής γνώμης, για αυτό και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές του τοπικού τύπου της Κοζάνης... Είναι η αναγνώριση ενός δημιουργικού έργου Ενημέρωσης, πρός κάθε κατευθυνση και καθημερινά ο πολίτης της περιοχής μας ενημερώνεται για το κάθε τι που γίνεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο...
Κάνετε μια επίσκεψη και να δείτε το παραγωγικό έργο του Τομέα Ενημέρωσης του Γραφείου Τύπου, που έχει ευρύτατη αποδοχή απο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής μας...

Ανώνυμος είπε...

ναι καταλαβαμε απο ποιον στελεχωνεται το γραφειο τυπου του δημου σερβιων. απο ατομο που δεν εχει τελειωσει το γυμνασιο δηλαδη απο το δημαρχο τον ιδιο που παραπανω μας λες οτι εχει την επιμελεια και τον ελεγχο του γραφειου. αυτη ειναι η υψηλη επιστημονικη σταθμη (ακου σταθμη λες και μετρας το υψος της λιμνης).

μπουχαχαχαχαχαχαχαχαχχααχ

Ανώνυμος είπε...

Να επαναλάβω, διότι ο παραπάνω θρασύς(3.35) δεν κατανόησε την διατυπώση μου...
''Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Σερβίων είναι το πρώτο που καιέρωσε κανόνες καθημερινής, άμεσης ενημέρωσης της κοινής γνώμης, για αυτό και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές του τοπικού τύπου της Κοζάνης... Είναι η αναγνώριση ενός δημιουργικού έργου Ενημέρωσης, πρός κάθε κατευθυνση και καθημερινά ο πολίτης της περιοχής μας ενημερώνεται για το κάθε τι που γίνεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο...'''

Ανώνυμος είπε...

σε καταλαβα πολυ καλα και την πρωτη και την δευτερη φορα

το γραφειο τυπου του δημαρχου σερβιων ειναι υπο τον ελεγχο και την επιμελεια του δημαρχου. μας το ειπες. και μας το ξαναπες.

τον τοπικο τυπο τον διαβαζω καθημερινα και βλεπω δελτια τυπου απο ολους τους αλλους δημους εκτος απο τα σερβια ακομα και απο μικροτερους τοσο καλη δουλεια κανετε.

γιατι επιμενετε να γραφετε και να ξαναγραφετε δεν καταλαβα.
αφου σας ενοχλουν τα σχολια εδω ΟΥΣΤ

Νίκος και Γιάννης είπε...

Και τόση πρεμούρα έχει να υπερασπιστεί τον παμμέγιστο που πάλι κάνει το λάθος να επιτίθεται επί προσωπικού αποκαλώντας τον παραπάνω σχολιαστή θρασύ, λες και γνωρίζονται.

Μάλλον τα γραφόμενά του θέλεις να πεις ότι έχουν θράσος, σωστά?

Ανώνυμος είπε...

eipe o aivres "To e-mail που μας ήρθε δημοσιεύτηκε αυτούσιο χωρίς να αλλαχτεί τίποτα. Έγραφε από κάτω Γραφείο Τύπου Δημάρχου. Δεν αλλάξαμε τίποτα."
auto ti simainei oti sas to esteile to grafeio tipou tou dimou serbion?

an grapso ena email ego kai leo apo kato prothipourgos ti simainei oti to esteile o prothipourgos?

oraia kritiria axiologisis exete..bravo!p.s Τι σημασία έχει αν έγραψε Γραφείο Τύπου Δημάρχου Σερβίων.Προς τι τόση κουβέντα;;

O makAKAS sas

Ανώνυμος είπε...

Επι των γραφομένων του αναφέρομαι και όχι επι προσωπικού! Αλλώστε δεν υπάρχει λόγος να θιξω τον εν λόγω...
Πέραν τούτου, με εκπλήσσει εντονα η προσπάθεια ορισμένων, να θέλουν επίμονα να θίξουν το κύρος του Γραφείου Τύπου και κατ' επέκταση το κύρος του εκλεγμένου Δημάρχου Σερβίων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα Δημοφιλής και απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας...
Τόσο μένος εναντίον των θεσμών και των προσώπων αυτής, δεν συναντήσαμε πουθενά αλλού, πάρα μόνο εδώ μέσα, απο ορισμένους...''αργόσχολους'', που δεν κανουν τιποτε άλλο για να περνούν τις ώρες τους...
Είναι προφανές οτι δεν εχουν καμμία άλλη απασχόληση και το μόνιμο έργο τους, το να θίγουν το θεσμό και το πρόσωπο του εξοχωτάτου κκ Δημάρχου Σερβίων, το κύρος του οποίου είναι εγνωσμένο και διεθνώς...
Απλά, ακόμα μερικοί δεν το...αντιλαμβάνονται!!!

ai-vreS είπε...

To e-mail ήρθε από τη διεύθυνση press@dservion.gr. Εξάλλου βρίσκεται και στο σάιτ του Δήμου Σερβίων.

Μακάκα σε είχαμε για πιο έξυπνο.

Ανώνυμος είπε...

Δείτε το email σας.Είμαι και γω ο Δήμαρχος..Και γω σας είχα για πιο έξυπνους αλλά λυπάμαι,που δεν καταλαβαίνετε όταν κάποιοι σας δουλεύουν!

Ο Μακάκας σας!

ai-vreS είπε...

Μας δουλεύει και το σαιτ του Δήμου Σερβίων???
http://www.dimos-servion.gr/

Ανώνυμος είπε...

oxi apla pote den pirate auto to email apo to dimo servion...xipna aiv-vres..xipna!

Ανώνυμος είπε...

Μήπως κάποιος βρε παιδιά μπορεί να μας πει ποιός θα είναι υποψήφιος για δήμαρχος στις επόμενες δημοτικές εκλογές απο το ΠΑΣΟΚ ;

ai-vreS είπε...

Το e-mail επαναλαμβάνουμε ότι μας ήρθε από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ το δίκτυο που χρησιμοποιούν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αναρτημένο και στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Σερβίων.

Αν μας δουλεύει ο συγκεκριμένος υπάλληλος που το έστειλε με το όνομά του και ταυτόχρονα και το σάιτ του Δήμου Σερβίων, τότε μάλλον ο Δήμος Σερβίων πρέπει να ξυπνήσει και όχι εμεις...

Ανώνυμος είπε...

KALA RE PAIDIA GIATI TOSI PREMOURA GIA TIS LEPTOMEREIES???AFTO GIA TO OPOIO EGO SAN POLITIS XAIROMAI EINAI OTI EPITELOUS O DIMARXOS KAI TO GRAFEIO TOU EMATHE META APO TIS PIESEIS TI THA EPREPE NA KATATHESEI GIA NA KLEISEI TO OIKONOMIKO ETOS KAI MALISTA EGKAIRA KAI OXI MESA STIS MEREW TOU PASXA...ELPIZO KAI OI EPOMENOI DIMARXOI NA TA EXOUN AFTA YPOPSI TOUS, NA GNORIZOUN OTI YPARXOUN TOLMIROI, SAN TON TSOLAKIDI AN DEN KANO LATHOS KAI TOUS ALLOUS TIS PARATAXIS TOUS POU TOLMOUN NA ZITOUN STOIXEIA KAI DEN GLEIFOUN OUTE ZOUN VOLEMENOI, ENDIAFERONTAI GIA TIN POLI, AFTO EINAI TO SIMANTIKO. ePANELTHETE LOIPON STO THEMA. dEITE TELIKA AN AFTA POU LENE OTI PREPEI NA YPOVALLONTAI EINAI ONTOS TO SYNOLO TON APAITOUMENON STOIXEION...MONO ME ELEGXO STON ELLADA KAI STA SERVIA MPOROUME NA DOUME APOTELESMATA DYSTYXOS.

Ανώνυμος είπε...

"ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ" πρήξιμο !!! Δημοσιογραφάρες μην ξεχνάτε ότι είστε υπάλληλοι του Δήμου και όχι τσιράκια του Δημάρχου, σεβαστείτε λοιπόν πρώτα τη δουλειά σας

Ανώνυμος είπε...

Υποψήφιος δήμαρχος απο το ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές 14/11/2010 θα είναι ο κ Τσολακίδης. Είναι ο μόνος ενεργός απο την αξιωματική αντιπολίτευση και γνωρίζει άριστα την αντιπολιτευτική ταχτική. Παρότι ο ιδιος δηλώνει οτι δεν εχει τέτοιο στόχο και οτι παραμένει ''απλός στρτης'', οι προοπτικές υποψηφιοτητας και υποδειξης του απο το ΠΑΣΟΚ ειναι πολύ μεγάλες και είναι ο μόνος που μπορεί να ανταγωνιστεί τον Κοκολιό. Κανείς άλλος...
Ούτε Αγάπιος, ουτε Λαιοπουλος, ουτε οποιοσδήποτε άλλος...
Δεν ειναι επισης τυχαίο, οτι τον κυρίαρχο αντιπολιτευτικό λόγο, ολα αυτα τα χρόνια στο δημο Σερβίων τον εχει ο κ Τσολακίδης...

Ανώνυμος είπε...

Ισως να μην έχεις άδικο ανώνυμε...αν όμως και στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν ποιός ενδιαφέρεται, είναι τίμιος και σκέφτεται το καλό πάνω απ΄όλα του τόπου και δεν υπολογίζει τις όποιες συγκρούσεις...γιατί κακά τα ψέμματα΄, είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις τους πάντες φίλους, και τον Κοκολιό, γιατί όχι,και να συμμετέχεις στην "εξουσία"γιατί όχι...είναι ο ε΄θκολος και εγωιστικός δρόμος...Χρειάζονται πλέον άνθρωποι με ήθος, που έχουν περίσευμα για εθελοντική εργασία...θα είναι αυτά κριτήρια για την επιλογή του ΠΑΣΟΚ????θα δούμε...

Ανώνυμος είπε...

O Tσολακίδης για δήμαρχος Σερβίων!Με τι προσόντα;

Ανώνυμος είπε...

Σίγουρα η μίζα είναι γλυκιά, πολύ γλυκιά και όταν βάλεις το δάκτυλο στο μέλι ξέρεις ότι θα σε θυμούνται και τα δισέγγονά σου.
Χρόνια τώρα έχουν δοκιμάσει το μέλι όλα τα κολητάρια του Γιωργάκη, ο Τρεπεκλής, ο Πάχτας, ο Άκης, ο Παπαντωνίου, η Βασούλα, ο Ρέππας, ο Λαλιώτης, ο Χρυσοχοίδης, ο Χριστοδουλάκης, ο Βερελής, είναι ατέλειωτη η λίστα.
Νάσαι καλά που μας θύμισες τους έμπειρους επαγγελματίες γιατί τούτοι οι τωρινοί είναι τόσο κότες που ούτε να το σκεφτούν δεν τολμάνε.
Και εκείνος ο χοντρούλης έχει την κακή συνήθεια να τα στέλνει όλα στη δικαιοσύνη, δεν κάνει όπως ο κοντοελιάς που έβαζε καπάτσους υπουργούς δικαιοσύνης σαν τον Πετσάλνικο, το Ρέππα ή τον Γιαννόπουλο και καθαρίζανε την κατάσταση νωρίς-νωρίς, ωραία και παστρικά.

Ανώνυμος είπε...

Τρικυμία στο κρανίο έχει φέρει στους πασόκους η Ζίμενς.

Πραγματικά νεοδημοκρατικά σκάνδαλα δεν υπάρχουν γι’ αυτό προσπαθούν να βαφτίσουν σκάνδαλο ότι περπατάει, ότι κολυμπάει και ότι πετάει.

Ονόμασαν σκάνδαλο τις υποκλοπές, τη στιγμή που υποκλεπτόμενος ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ονόμασαν σκάνδαλο τα ξενοπηδήματα του Ζαχόπουλου, λες και αυτό ήταν ευθύνη του Καραμανλή.

Ονόμασαν σκάνδαλο το Βατοπέδι, που ηταν μιά υπόθεση που είχαν ξεκινήσει οι ίδιοι οι πασόκοι με το Φωτιάδη και το Δρύ και που ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα επικάλυψης αρμοδιοτήτων στης δημόσιας διοίκησης, λές και ο καραμανλής πρωτο-ίδρυσε το δημόσιο το 2004.

Ονόμασαν σκάνδαλο Παυλίδη μία υποτιθέμενη μίζα μόλις 100.000 ευρώ του 2005 (γιατί βγήκε τώρα όλοι υποψιαζόμαστε) χωρίς ίχνος στοιχείων.

Κύριοι πρασινοφρουροί, αυτά που ονομάζετε σκάνδαλα είναι ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΚΡΟΤΟΥ ΛΑΜΨΗΣ.

Όσο και να πυροβολείτε τον Καραμανλή είναι άτρωτος, γιατί είναι έντιμος, ίσιος και νοιάζεται μόνο για το καλό της χώρας.

Αυτό δεν αρέσει σε πολλούς που είχαν μάθει αλλιώς, είχαν μάθει στο πάρε-δώσε, γι' αυτό τον πολεμούν σαν λυσσασμένα σκυλιά.

Δεν αρέσει στους καναλάρχες γιατί είχαν μάθει να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις (Λαμπράκης), δεν αρέσει στους επιχειρηματίες γιατί δεν παίρνουν πια χαριστικές κρατικές δουλειές (Μπόμπολας, Κυριακού, Αλαφούζος), δεν αρέσει στους αμερικάνους γιατί δεν γονατίζει στις εντολές τους.

Με λίγα λόγια, ο Καραμανλής γενικώς δεν "συνεργάζεται", ούτε ένα μυστικό δείπνο δεν κάνει μαζί τους, σαν το Γιωργάκη.

Να δούμε τί καταλαβαίνει και ο λαός από όλα αυτά.

Η Ζίμενς είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Eλλάδα, μετά βέβαια το σκάνδαλο του Χρηματισηρίου.

Μιλάμε για ΧΟΝΤΡΑ ΛΕΦΤΑ.

Φαίνεται ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα με πάνω από 450 ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Ζίμενς Γερμανίας στοιχειοθετεί ότι μεταξύ 1997 και 2004 έχει δώσει για μίζες στην Ελλάδα περίπου 130 εκατομμύρια.

ΒΑΛΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ 100 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ (που μας έχουν πρήξει δυό μήνες τώρα οι καναλάρχες) ΤΑ 130 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΗΣ ΖΙΜΕΝΣ ΚΑΙ ΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.

Σε περίπτωση που ο βλακογιώργος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά, η Ζίμενς είναι 1.300 φορές μεγαλύτερη από τον Παυλίδη.

Επειδή ξέρω ότι ΠΑΛΙ ο Αϊνστάϊν μας δεν θα καταλάβει τη διαφορά να το κάνω ακόμη πιό λιανά.

Από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα είναι 1 χιλιόμετρο.

Από την Ομόνοια μέχρι την Κωνσταντινούπολη είναι 1.300 χιλιόμετρα.

Πήγαινε Γιωργάκη μου με το ποδηλατάκι σου μέχρι την Κωνσταντινούπολη και εγώ θα πάω μέχρι το Σύνταγμα.

Όταν γυρίσεις έλα να με βρείς και να δούμε πως θα σου φανεί εάν σου πώ :

Έλα μωρέ, τί Σύνταγμα τί Κωνσταντινούπολη, το ίδιο πράγμα είναι.

(Φαντάσου ότι αυτό το αργόστροφο λέει ότι θα σώσει και την Ελλάδα από την παγκόσμια κρίση ).

Ανώνυμος είπε...

eidame kai to xontro pou ta exei 400..
oli mera playstation kai apo douleia apo aurio...!!!

Ase mas re megale pou tha krineis ti nohmosini enos anthrwpou pou exei perasei kai apo 2 upourgeia kai einai kai proedros tis Sosialistikous diethnous..ektws kai an xafnika oloi oi eurwpaioi einai blakes kai mono emeis (pou exoume prothupourgo ton karamanli) eimaste oi exupnoi!!

Oso gia to skandalo tis siemens, poios sou eipe oti einai mplegmenoi mono PASOKtzides upourgoi kai stelexoi??
Ton Kuriako ton gio tou gantemi den ton upologizeis?Ton xaderfo liapi den ton upologizeis?Na sunexisw???

Ase loipon tis xiliometrikes sugriseis kai koita na anoixeis ligo ta matia sou na deis kapws pio makrua apo ti muti sou..kai afou katalabeneis mono apo apostaseis, 5-6 ekatosta pio makrua diladi an deis, tha aplothei mprosta sou enas allos kosmos pou den fantazesai..!!

Ανώνυμος είπε...

Re des pou bgalane to xontro agio!!
Auton pou koimatai oli mera, auton pou kalupse tous pantes kai ta panta, pou isopedose thesmous kai axies pou kerdithikan me agwna, pou uposxethike lagous me petraxeilia alla stin poreia peinase kai tous efage!
An kai twra pou to xanaskeftomai..ontws, einai entimos..ti mporei na kanei diladi enas anthrwpos pou oli mera paizei playstation? TIPOTA!!
Autos einai o prothupourgos sas..na ton xaireste!

Aboulos, axristos, anikanos, aparadektos..!

5 xronia prin eixe pei pws kai tipota na min kanei-h moni uposxesi pou kratise- toulaxisto tha eferne sti dikaiosini tous upaitious tou xrimatistiriou...
Akousate tipote eseis?
Ti na ferei?oi misoi kai parapanw einai dikoi tou...!!
Kapoios pio panw mila gia polemo twn kanalarxwn ston ethnarxi noumero2..!!
Kala, se poia xwra zeis re file??
einai dunatwn? Ti einai auta pou les???

Oute gia na to sxoliasw den axizei ton kopo..Toso geleio itane to epixeirima sou!

Ανώνυμος είπε...

Είναι αλήθεια ότι συντάκτης του Βlog ai-vreS είναι ο Τσολακίδης;

Ανώνυμος είπε...

Το να παρουσιάζεις το άσπρο μαυρο είναι πολύ εύκολο.Αρκεί να δεις αρκετές φορές τον Πρετεντέρη.Ανώνυμε 10.13 εκτός από την πικρία σου για τα χάλια του Καραμανλή δεν μας λες τίποτα.Για τα χάλια μας φταίει ο Γιώργος που δεν κυβέρνησε ποτέ.Στον ..λο των αλλων παλούκια στον δικό μας ούτε γουρουνότριχα.Ο λαός έστειλε το ΠΑΣΟΚ εκεί που έπρεπε για τα προηγούμενα όπως θα στείλει και τη ΝΔ εκεί που πρέπει.Το θέμα είναι τι θα γίνει απο δω και μπρος.Γιατί το να κάνεις λάθη δεν είναι κακό.Κακό είναι να κάνεις λάθη ενω στην ουσία δεν κάνεις τίποτα.Αυτό κάνει ο Καραμανλής ενω δεν κάνει τίποτα κάνει συνεχώς λάθη.Πρέπει λοιπόν να γραφεί στα ρεκόρ Γκίνες ο πρωθυπουργός μας στην κατηγορία << ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΠΟΤΑ>>

Χ.Ε.

Ανώνυμος είπε...

Η χαρισματικότητα του δημάρχου Σερβίων είναι δεδομένη και ο λαός στο πρόσωπό του, συναντά τον μεγάλο ηγέτη, που με την εργατικότητά του, προωθεί το συμφέρον της κοινωνίας και της περιοχής μας.
Ολοι τον θεωρούν λαοπρόβλητο και η απήχηση του ονόματός του είναι τεράστια, για αυτό και η κοινωνία βλέπει το μέλλον, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, στηριζόμενη σε αυτόν, που εφερε τα Σέρβια τα τελευταία χρόνια στην πρόοδο και την προκοπή, με τα μεγάλα που εργα που γίνονται και μας βγάζουν απο την απομόνωση...

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΣΕΡΒΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΩ. Ε ΟΧΙ ΚΑΙ...ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΣ...ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ...

Ανώνυμος είπε...

O obama prin kanei otidipote ton kokolio rwtaei...

Ανώνυμος είπε...

πως γινεται να ειναι ενας μονο που υπερασπιζεται τον κοκολιο δεν εχω καταλαβει. ειναι ο ιδιος παντα και χρησιμοποιει παντα τις ιδιες εκφρασεις λες και αντιγραφει απο κανα βιβλιο και στη θεση του κανονικου ονοματος βαζει κοκολιοσ.

Ανώνυμος είπε...

Φαίνεται οτι το μυαλό σου (10.39) σταμάτησε να...δουλεύει!! Θέλει..service!!! Αυτό σε ενόχλησε και λές οτι αντιγράφω βιβλίο; Esy ti παραπάνω κάνεις; Να γράφεις μόνο...ανοησίες!!!

Ανώνυμος είπε...

οι δικες μου ανοησιες ομως ειναι δικες μου ολοδικες μου και δεν ειμαι παπαγαλακι κανενος οπως εσυ.

Το Προφίλ μας