Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 11 Απριλίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων

Τη Μ. Δευτέρα 13/4/2009 και ώρα 9 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
1. Χορήγηση άδειας κατασκευής ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών καθώς και άδεια τομής και εργασιών για την κατασκευή του έργου στην Ανώνυμη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία "CYTA HELLAS"
2. Διοικητική παραλαβή του εκτελεσθέντος από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έργου "Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και αποδοχή των όρων της άδειας αποκατάστασης.
3. Τρόπος λειτουργίας των σφαγείων.
4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Σερβίων"
5. Εκμίσθωση Δημοτικών Καταστημάτων Δήμου Σερβίων
6. Αποδοχή διαφόρων ποσών κατανομής πιστώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού.
7. Γνωμοδότηση παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Σχολείου παλιού οικισμού Λάβας στο Μορφωτικό Σύλλογο Λάβας
8. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας