Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 22 Απριλίου 2009

Αποχώρησε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η Αντιπολίτευση

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ»
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ
Σέρβια 22/4/2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποχώρησαν σήμερα, από τη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, τα μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Σερβίων «Ενωτική Δημοτική Κίνηση Σερβίων», κ.κ. Ευάγγελος Βαρσαμής και Γιώργος Μπάκανος, καταγγέλλοντας τον πρόεδρό της και Δήμαρχο Σερβίων κ. Δημοσθένη Κοκολιό για μεθόδευση συγκάλυψης της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Για τη συνεδρίαση της 14/4/09 με θέμα «Περί ελέγχου Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2007» αποκρύφτηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση ικανά στοιχεία ώστε να ελεγχθεί το οικονομικό έτος, όπως π.χ η εισηγητική έκθεση απολογισμού – ισολογισμού 2007 από τον Λογιστή του Δήμου, η έκθεση του Ορκωτού Λογιστή κ.α. Τα ελάχιστα έγγραφα εδόθησαν τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση, δύο εκ των οποίων είναι αργίες!!!
Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Δημάρχου, η συνεδρίαση αναβλήθηκε για την Τετάρτη 22.04.2009. Με τη νέα πρόσκληση για συνεδρίαση που κοινοποιήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα, υποβλήθηκαν ταυτόχρονα ορισμένα επιπλέον στοιχεία, όπως η εισηγητική έκθεση απολογισμού – ισολογισμού 2007 από τον Λογιστή του Δήμου. Όμως, και πάλι, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος στα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν και γενικότερα στο σύνολο των απολογιστικών στοιχείων διότι οι Υπηρεσίες του Δήμου μας δεν λειτουργούσαν λόγω των εορτών του Πάσχα! Κατά συνέπεια, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, κρίθηκε ότι αρκεί μια μόνο ημέρα, η Τρίτη, ώστε να ελεγχθούν απολογιστικά στοιχεία ενός ολόκληρου έτους.
Φτάσαμε στο σημείο να εξηγούμε τα αυτονόητα στο Δήμαρχο Σερβίων, ότι δηλαδή η λειτουργία του Δήμου διέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ότι δεν μπορεί να λειτουργεί το Δήμο και ιδιαίτερα τον ευαίσθητο τομέα των οικονομικών κατά το δοκούν. Είναι πλέον προφανές ότι ο Δήμαρχος όχι μόνο αδυνατεί να διοικήσει αλλά δεν μπορεί καν να διαχειριστεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Δήμου. Τι άλλο να σκεφτεί κανείς όταν ένας Δήμαρχος αδυνατεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της νομιμότητας ένα θεσμικό όργανο όπως η Δημαρχιακή Επιτροπή;
Επισημαίνουμε τις ευθύνες της εποπτεύουσας αρχής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και του Γενικού Γραμματέα της κ. Ανδρέα Λεούδη προσωπικά, που με την αδράνειά του ενθαρρύνει αντικανονικές, στα όρια της παρανομίας, πρακτικές. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και επιστολές μας συνεχίζει την πολιτική κάλυψης του Δημάρχου Σερβίων και ανοχής σε θέματα οικονομικών παρατυπιών.
Η επιστολή – καταγγελία των μελών της Δ.Ε. Βαρσαμή – Μπάκανου ακολουθεί.

Σέρβια 22/4/2009

Προς
Πρόεδρο Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμαρχο Δήμου Σερβίων
κ. Κοκολιό Δημοσθένη

Κύριε Πρόεδρε,
Την Παρασκευή 10/04/2009 λάβαμε πρόσκληση για τη συμμετοχή μας στη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής της Τρίτης 14/04/2009 «για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
1. «Περί ελέγχου του Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2007»
Επειδή ο έλεγχος ενός οικονομικού έτους θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση ανατρέξαμε στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Αρθρο 163 Απολογισμός – ισολογισμός Δήμων) όπου ορίζονται τα εξής :
Παρ.1 «Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.»
Παρ2. «Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με την έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.»
Από την απλή ανάγνωση των δύο παραγράφων του Κώδικα προκύπτουν σοβαρά ζητήματα για τα οποία είναι έκθετος ο πρόεδρος της δημαρχικής επιτροπής. Συγκεκριμένα :
Α. Ο κώδικας σαφέστατα ορίζει ότι η κατάθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή του λογαριασμού διαχείρισης αφορά το οικονομικό έτος που έληξε. Δεδομένου ότι το τρέχον έτος είναι το 2009 έπρεπε να κατατεθεί ο απολογισμός του 2008 και όχι του 2007. Γιατί μέσα στο 2008 δεν κατατέθηκε ο απολογισμός του 2007; Νομιμοποιούμαστε και έχουμε κάθε δικαίωμα να υποθέσουμε ότι «κάτι τρέχει» με την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου δεδομένου ότι το προηγούμενο έτος δε συνέβη κάποιο απρόοπτο γεγονός το οποίο να ανατρέψει τον προγραμματισμό.
Β. Ο κώδικας σαφέστατα ορίζει, για ευνόητους λόγους, ότι αφού η δημαρχιακή επιτροπή παραλάβει όλα τα στοιχεία έχει χρονικό περιθώριο δύο μηνών για να τα ελέγξει και να τα διασταυρώσει και στη συνέχεια να τα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα στοιχεία της πρόσκλησης η οποία κάλλιστα μπορεί να χαρακτηρισθεί «πρόκληση» προκύπτουν τα εξής :
Τα στοιχεία που μας δόθηκαν είναι ελάχιστα και ουσιαστικός έλεγχος δεν μπορεί να γίνει. Εκτός των άλλων απουσιάζει και η έκθεση του ορκωτού λογιστή καθώς και τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και όπως ορίζει σαφώς και έγγραφο (Δελτίο τύπου 7/4/09) της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας: «Τέλος, όπως μας γνώρισε ο Δήμος Σερβίων (αρθμ. 3275/01-04-09 έγγραφό του) πρόκειται να κατατεθεί ο απολογισμός του 2007 στη Δημαρχιακή Επιτροπή τις επόμενες ημέρες, μετά την υποβολή της έκθεσης των ορκωτών λογιστών».
Από την ημερομηνία της πρόσκλησης 10-04-2009 (Παρασκευή μεσημέρι) μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της δημαρχιακής επιτροπής (Τρίτη πρωί) μεσολαβούν τρείς (3) μόνο ημέρες από τις οποίες οι δύο είναι αργίες (Σάββατο – Κυριακή) και στην τρίτη (Δευτέρα) είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση της 14ης Απριλίου αναβλήθηκε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Δημάρχου. Με νέα πρόσκληση που επιδίδεται την Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα ορίζεται η συνεδρίαση για τις 22 Απριλίου 2009 και αφού δόθηκαν επιπλέον στοιχεία (εισηγητική έκθεση απολογισμού – ισολογισμού 2007 από τον έμμισθο Λογιστή του Δήμου. ¨Όμως και πάλι απουσιάζει από τα στοιχεία η έκθεση του ορκωτού λογιστή).
Παρόλα αυτά, ο χρόνος για τον επιβεβλημένο έλεγχο από τη μεριά της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστικά μηδαμινός λόγω των αργιών του Πάσχα (μόνο μία ημέρα, την Τρίτη πριν την συνεδρίαση).
Αφού εκφράσουμε το θαυμασμό μας για το υψηλό νοητικό επίπεδο της πλειοψηφίας, η οποία προφανώς κρίνει ικανοποιητικό το χρόνο μελέτης των στοιχείων, εμείς δηλώνουμε αδυναμία μέσα σε αυτό το διάστημα να ελέγξουμε ακόμη και αυτά τα στοιχεία που μας δόθηκαν.
Με αυτά τα δεδομένα για ηθικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν είμαστε διατεθειμένοι να νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία υποβαθμίζει και γελοιοποιεί το θεσμό της Δημαρχιακής Επιτροπής και αποχωρούμε από την συνεδρίαση. Ο θεσμικός ρόλος που μας ανέθεσαν οι πολίτες είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής και όχι η συμμετοχή σε διαδικασίες συγκάλυψης.
Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να καταχωρηθεί στα πρακτικά και στην απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής σαν άποψη της μειοψηφίας.
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
Βαρσαμής Ευάγγελος
Μπάκανος Γεώργιος

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε, ο δήμος δεν είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του ΤΙΤΑΝΑ. Δεν μπορείς να παίρνεις και να δίνεις παιχνίδια κάτω απ’ το τραπέζι. Ήρθε η ώρα να καταλάβουν όλοι οι συνδημότες το «νοικοκύρεμα» που έφερες μετά απο έξι χρόνια στα οικονομικά του δήμου.
Αυτό το δήθεν «νοικοκύρεμα» είναι ένα μπάχαλο με μαύρες τρύπες που μπάζουν από παντού. Όσα τεχνάσματα και να σκεφθείς εσύ, η πολιτική και η νομική προστασία σου δεν είναι ικανά να συγκαλύψουν τις ατασθαλίες. Το χρέος έχει φτάσει στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ.
Η αλήθεια θα λάμψει και όλοι οι συνδημότες θα μάθουν σε ποιους εμπιστεύθηκαν την διαχείριση του δήμου μας.
Κύριοι της αντιπολίτευσης συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε και θέλουμε να μας κοινοποιήσετε και την έκθεση των ορκωτών λογιστών, όταν με το καλό σας επιδοθεί, για να έχουμε πλήρη εικόνα του «νοικοκυρέματος». Αυτή η ανακοίνωση καλό είναι να μοιρασθεί σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και τα καφενεία για να έχουν ενημέρωση όλοι. Προτείνω επίσης να αποσταλεί για δημοσίευση στον ΔΗΜΟΤΗ. Είναι υποχρεωμένοι να το δημοσιεύσουν. Εάν αρνηθούν να το καταγγείλετε με κάθε τρόπο και σε κάθε αρμόδιο.
Τα αστεία τελειώνουν σύντομα.
Καλές οι γραβάτες και τα κουστούμια αλλά δεν φτάνουν. Χρειάζεται και περιεχόμενο.

Ανώνυμος είπε...

Σε μια πραγματικά δημοκρατική παράταξη κ. Βαρσαμή , Μπάκανε , Τσολακίδη και αγαπητό ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπονται αποχωρήσεις απο οποιαδήποτε συνεδρίαση.Ας ελπίσουμε οτι είναι η τελευταία φορά, που η παράταξη αυτή έχει τέτοιους δημοτικούς συμβούλους.

Ανώνυμος είπε...

ε βεβαια επρεπε να μεινουν και να επικυρωσουν τις παρανομιες του κοκολιου. πως την εχεις δει τη δουλεια?

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα δεν το έχουν αυτοί που καταγγέλουν και φεύγουν, αλλά αυτοί που μένουν και συγκαλύπτουν.
Και μην μου πείτε ότι δεν έχουν συνειδησιακό πρόβλημα αυτοί που μένουν, αφού θα τον ψηφίσουν τον απολογισμό.
Μόνο που τότε είναι θα είναι και α............

Ανώνυμος είπε...

Τα ιδια Παντελάκη μου, τα ίδια...Παντελή μου...

Νίκος και Γιάννης είπε...

Μας προκαλεί εντύπωση που δεν αντιδρούν και οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης. Είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο απολογισμός ενός ολόκληρου έτους σε μία ή δύο μέρες όταν σύμφωνα με τον κώδικα απαιτούνται δύο μήνες;

Και καλά ο Κοκολιός με τον Καφτηράνη είναι γνωστό ότι πιάνουν πουλιά στον αέρα οι υπόλοιποι όμως τι κάνουν; Πήραν και έλεγξαν τα έσοδα και τα έξοδα ενός έτους μέσα σε 48 ώρες; Αυτό να δούμε και να τους στείλουμε στη ΝΑΣΑ να τους αξιοποιήσουν...

Ανώνυμος είπε...

Φίλοι, Νίκο και Γιάννη οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης το μόνο που τους ενδιαφέρει απο οτι φαίνεται ειναι οι θέσεις που αμοίβονται και η κομματική υποταγή.
Μην ψάχνετε τίποτα άλλο.

Ανώνυμος είπε...

Μίλησαν και τα...παιδάκια (Νικος & Γιαννης) και είπαν την αποψη τους! Και τους προκαλει εντυπωση, λένε, που δεν αντιδρα η συμπολιτευση!!
Και για ΝΑΣΑ και άλλες ανοησίες που διατυπώνουν...
Και μετα απο αυτα, ο Δήμαρχος Σερβίων, δεν μπορεί να κοιμηθεί πλέον...
Είναι γεγονός, οτι αυτα τα 2 παιδάκια, αν ησαν δημοτικοί σύμβουλοι...Παιδικού Σταθμού, θα τα καταφερναν καλύτερα...
Για αυτο...παιδάκια, αντι να κανετε κριτικη στον δημαρχο, κανετε...''αυτοκριτική'' για να δείτε το χάλι σας και αφείστε την εκλεγμένη δημοτική αρχή να δουλέψει οπως σωστα κρίνει για το συμφέρον της κοινωνιας μας...

Νίκος και Γιάννης είπε...

Μάθε εσύ πρώτα να γράφεις σωστά και ορθογραφημένα (αν ήσαν…, αφείστε, κλπ, λεξικό μπορούμε να σου στείλουμε πάντως!!!)– βάλε και κανέναν τόνο στα γραφόμενά σου και ύστερα κρίνε αυτά που γράφουμε εμείς.

Άποψή σου ότι αυτά που λέμε είναι ανοησίες. Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να διατυπώνει τις απόψεις του. Όταν δεν έχει επιχειρήματα όμως να αντικρούσει τους άλλους, Μαράκι, μιλά περί "παιδάκια" "παιδικούς σταθμούς" και επιτίθεται επί προσωπικού λέγοντας να πάτε να κάνετε αυτοκριτική και τα λοιπά.

Επειδή κι εμείς ανήκουμε στην κοινωνία των Σερβίων διατηρούμε κάθε δικαίωμα αλλά έχουμε και υποχρέωση να κρίνουμε τους αιρετούς «άρχοντες» με όποιο τρόπο μας αρέσει. Αν δεν αντέχει την κριτική να μην τη διαβάζει. Κι αν δε σου αρέσουν τα σχόλιά μας μην ξαναμπείς στο ιστολόγιο. Απλά είναι τα πράγματα.

Ανώνυμος είπε...

Tο Μαράκι δεν εχει αναγκη απο συστάσεις ξέρει πολυ καλα να διατυπώνει τις σκέψεις της.Εσείς, που μονιμα κατηγορείτε τον δημαρχο, αρχισατε να του κανετε και συστασεις!!!!
Με τέτοιες ειρωνείες προαγεται τον δημοκρατικό διαλογο, ΝΑΣΑ και κουραφεξαλα...
Εκτος αν εισαστε...μονιμως εκτος Σερβιωτικης πραγματικότητας...
Συνεπώς Κυριοι Γιαννης και Νικος, δεν κανετε για κριτικη, παρά μόνο για...Επιθεώρηση Γέλιου!!!!

Νίκος και Γιάννης είπε...

Σ’ ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Σκεφτόμαστε μάλιστα να στείλουμε κείμενά μας σε ηθοποιούς να τα παίξουν στις επιθεωρήσεις που θα ανεβούν το καλοκαίρι. Η εμπιστοσύνη σου στις ικανότητές μας, μας τιμά.

Βεβαίως και θα κάνουμε συστάσεις σε όποιον αιρετό θέλουμε. Είναι υποχρέωσή μας και δικαίωμά μας να κρίνουμε αυτούς που εκλέγονται με όποιον τρόπο θέλουμε, με σοβαρά, με αστεία, με έξυπνα, με χαζά, με κατηγορίες, με ειρωνείες και με άλλα πολλά. Γι’ αυτό λοιπόν θα λέμε ότι θέλουμε, όπως το θέλουμε και για όποιον θέλουμε. Αν δε σ’ αρέσει υπάρχουν κι άλλα ιστολόγια να διατυπώσει τις απόψεις της το Μαράκι, αφού όπως λες, ξέρει να το κάνει πολύ καλά.

Υ.Γ. Φέρτε μας και κανένα γεμιστό απ’ τον Τερκενλή

ai-vreS είπε...

Θεωρούμε ότι οι μεταξύ σας "αβρότητες" θα έπρεπε να μεταφερθούν αλλού καθώς δεν αναφέρονται στις αναρτήσεις.

Το Προφίλ μας