Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Κοζάνης

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4304/ ΦΕΚ 234 Α΄/23-10-2014.
Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ. 

Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές (πριν την 01-01-2010). 
Για την αναλυτική ενημέρωση των οφειλετών, το πλήρες κείμενο των εν λόγω διατάξεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.kozanh.gr) 
Συνέντευξη Τύπου επί του θέματος θα παραχωρήσει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γ. Βαλαής, την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 13.00, στο Δημαρχείο.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας