Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Ενημερωτική συνάντηση για τις δυνατότητες υποβολής προτάσεων από τους δήμους στο πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”του Υπουργείου Ανάπτυξης

Στην υποβολή προτάσεων στα μέτρα 321 και 322 του Άξονα 3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρότρυνε τους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους των δήμων και υπηρεσιακούς παράγοντες τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014.

“Στόχος μας είναι να μην χαθούν χρήματα και να υπάρξουν ανταγωνιστικές προτάσεις στη λογική της απάντησης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων” δήλωσε ο κ. Καρυπίδης, προσκαλώντας τους δήμους να αναλάβουν πρωτοβουλίες στους τομείς των αρδευτικών, των ταμιευτήρων και της ποιότητας ζωής, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην απορρόφηση μέρους των 50 εκ. ευρώ που διατίθενται μέσω του προγράμματος “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”.
Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Καναβός αναφέρθηκε στην πρόθεση της Περιφέρειας να  παρέχει στήριξη στους δήμους, προκειμένου να διεκδικήσουν τα διατιθέμενα κονδύλια εντός του προσεχούς διαστήματος.
Κατά τη συνάντηση αναλύθηκαν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, αξιολόγησης και ένταξης τους καθώς και η επιλεξιμότητα έργων, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή των Προγραμμάτων και Δράσεων της 4ης προγραμματικής περιόδου για την Αγροτική Ανάπτυξη από τον εισηγητή Χρήστο Απατσίδη, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής – Μονάδα Β3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας