Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Εκμάθησης της Γραφής BRAILLE στην Κοζάνη

Η Α.Μ.ΚΕ. “Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης” έχοντας ως στόχο την Κοινωνική Προσφορά και την Επιμόρφωση οργανώνει στην Κοζάνη Πρόγραμμα Εκμάθησης της Γραφής των Τυφλών BRAILLE σε
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Καλούμε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να το παρακολουθήσουν.
Προτίθεται να οργανωθούν Τμήματα Εκμάθησης της Γραφής και να γίνεται Πρακτική – Εξάσκηση σε Γραφομηχανές από το μήνα Οκτώβριο. Στο τέλος του Προγράμματος ακολουθούν εξετάσεις στη Θεσ/κη για την απόκτηση της Πιστοποίησης Επάρκειας της Γραφής.
ΤΙΜΗ: 250€ με τα εξέταστρα
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πάλλα Μαριαρένα 6946792463

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας