Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοϊου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα θέματα που αφορούν την λειτουργία των επιχειρήσεων του Δήμου, Δ.Ε.Υ.Α.Β. και Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.  – Εισηγητής  κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Δ.Σ..
2
Εξέταση ενστάσεων για την επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα της κληρονομιάς  Θ. Μανούση και διόρθωση λάθους στον πίνακα του σχολικού έτους 2010-2011. -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.

3
Ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου Βοΐου για την Έκτακτη Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αξιοποίησης Υδάτινου Δυναμικού Τεχνητής Λίμνης Πραμόριτσας (Δ.Υ.ΠΡΑ. ΑΕ). - Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
4
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση του Α΄ Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων. -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
5
Συγκρότηση της  επιτροπής για τη σφράγιση των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 παρ. 7 του N.3463/2006). -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
6
Ορισμός δύο αντιπροσώπων του Δήμου Βοΐου  με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης  Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων. -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
7
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή χορήγησης
βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 4281/2014).- Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
8
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης.- Εισηγήτρια κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
9
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Αγία Κυριακή (απέναντι του δημοτικού καταστήματος) της ΤΚ Καλονερίου. -  Εισηγήτρια κ. Παπαδιώτη  Γ. Αντιδήμαρχος.
10
Παράταση εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων. – Εισηγήτρια κ. Παπαδιώτη  Γ. Αντιδήμαρχος.
11
Αποδοχή ένταξης της πράξης ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ” με κωδικό  MIS 483375  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη” Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας- Τρόπος εκτέλεσης.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης δωρεάς υπό τρόπο, ποσού 365.915 €, για την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου Άρης και Λίλιαν Βουδούρη .- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Τροποποίηση της σύμβασης με ΑΝ.ΚΟ.Α.Ε. για σύνταξη μελέτης του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου». - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Έκδοση εγγυητικής καλής εκτέλεσης, για χορήγηση άδειας παράλληλης  εκσκαφής του έργου: «ΕΠΑΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΑΡΑ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: "Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Τ.Δ. Παλαιοκάστρου και διαμόρφωση σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων”.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: "Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην περιοχή του γηπέδου Γαλατινής’’.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: "Αντικατάσταση κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Χρυσαυγής’’.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18
Εισήγηση για την πορεία εκτέλεσης του έργου:  “Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων δήμου Βοΐου” .- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, μικρών έργων. - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "Αντικατάσταση στέγης και ξύλινης οροφής Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αυγερινού".  -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη ΔΚ Σιάτιστας". -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος
22
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΟΥ" . - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
23
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΥΘΟΥ". - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
24
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου από Μνήματα ως ποιμνιοστάσιο Μπαϊραχτάρη Α. και Τριανταφύλλου - Ταγάρα στη Τ.Κ. Αυγερινού".  -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
25
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλυκοκερασιάς". - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
26
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: ' Β΄ Φάση του έργου Πολιτιστικό κέντρο Σιάτιστας - Κτίριο πολλαπλών χρήσεων "Άρης και Λίλιαν Βουδούρη" 1η Σ.Σ.". - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
27
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης, του έργου: 'ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ". - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
28
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΑΡΑ» ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ’’.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
29
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: “Αντικατάσταση κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Χρυσαυγής’’.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
30
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου:  “Ενεργειακή θωράκιση σχολικών μονάδων Δήμου Βοΐου’’.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
31
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου από Μνήματα ως ποιμνιοστάσιο Μπαϊραχτάρη Α. και Τριανταφύλλου -Ταγάρα στην ΤΚ Αυγερινού".  -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
32
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Αντικατάσταση στέγης και ξύλινης οροφής Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αυγερινού".  -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
33
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Εσωτερική οδοποιία Βυθού".  -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
34
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Ανάπλαση πλατείας Μουριάς Δήμου Τσοτυλίου".  -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
35
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ”. -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
36
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ”. -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
37
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "Ολοκλήρωση Δουρμουσόγλειου Δημοτικού Γηροκομείου". -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
38
Σύσταση επιτροπής  παραλαβής για το έργο: «Βελτίωση εθνικού  σταδίου Νεάπολης  (Κατασκευή κερκίδων, ελαστικού τάπητα)». -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
39
Σύσταση επιτροπής  παραλαβής για το έργο: «Ανακατασκευή – ασφαλτόστρωση δρόμου οδού Βαρβέρη στη Δ.Κ. Σιάτιστας». -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
40
Έγκριση του πρακτικού  παράδοσης αποθεματικού Κοινωνικού παντοπωλείου – παραλαβή του υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ορισμός εκπροσώπου (δημοτικού συμβούλου) προερχόμενο από την μειοψηφία -Ορισμός επιτροπής διαχείρισης του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου για τη διαχείριση (Καταθέσεις -Αναλήψεις) του τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα. - Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
41
Παροχή σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση έργων στην Τ.Κ Σιάτιστας από το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρα Κουκουλίδου. -Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
42
Παροχή σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση έργων στην Τ.Κ Σιάτιστας από το Ίδρυμα Δημητρίου Ιωαννίδη.- Εισηγητής κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
43
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης δημοτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς. -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
44
Εξουσιοδότηση  της Δημάρχου για την είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης από το  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)» -Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
45
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 391/2014  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: [Αποδοχή ένταξης έργων στο Leader -ορισμός Δημάρχου για υπογραφή – βεβαίωση ιδιοκτησίας]. - Εισηγητής κ. Λυσσαρίδης Χ., Πρόεδρος Δ.Σ.
46
Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής κ. Τσαρχάς Ι. Αντιδήμαρχος.
47
Αιτήσεις.

Από το Δήμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας