Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θα προσφέρει προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Ιανουαρίου στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου, το οποίο στεγάζεται στα Σέρβια, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1)                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
·                     Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων
·                     Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
·                     Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
·                     Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
·                     Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

2)                  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
·                     Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο (Ι)
·                     Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις (ΙΙ)
·                     Δημιουργία Ιστοσελίδας

3)                  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
·                     Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
·                     Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
·                     Γαλλικά για τον τουρισμό
·                     Γερμανικά για τον τουρισμό
·                     Ιταλικά για τον τουρισμό
·                     Ισπανικά για τον τουρισμό
·                     Ρωσικά για τον τουρισμό
·                     Βασικά Αγγλικά Α1\
·                     Βασικά Αγγλικά Α2
·                     Βασικά Γαλλικά Α1
·                     Βασικά Γαλλικά Α2
·                     Βασικά Γερμανικά Α1
·                     Βασικά Γερμανικά Α2
·                     Βασικά Ιταλικά Α1
·                     Βασικά Ιταλικά Α2

4)                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
·                     Διαχείριση εργασιακού άγχους / Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
·                     Διαχείριση χρόνου
·                     Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

5)                  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
·                     Τοπική Ιστορία

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης χωρίς την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού. Σεμινάρια θα διοργανωθούν στις τέσσερις δομές του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού που θα λειτουργήσουν στις Δ.Κ Σερβίων, Δ.Κ Βελβεντού, Τ.Κ Τρανοβάλτου (Δ.Ε Καμβουνίων) και Τ.Κ Λιβαδερού. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αιτήσεις θα διατίθενται στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, Πλατεία Ελευθερίας, κτήριο Κοινωφελούς Επιχείρησης, στα Κ.Ε.Π Βελβεντού, Καμβουνίων και στην κοινότητα Λιβαδερού ή ηλεκτρονικά στην κεντρική σελίδα του Δήμου www.dservionvelventou.gr. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού είτε στα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Στο τέλος κάθε προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο Κ.Δ.Β.Μ. Σερβίων - Βελβενδού
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, κτήριο Κοινωφελούς Επιχείρησης, (Τ.Κ:50500) Τηλ:2464024093, email:kdvm@dservion.gr
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι: 15 Οκτωβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας