Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2014

Το Σωματείο Χειριστών Μηχανημάτων Ν. Κοζάνης, ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι την 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η ηλεκτρονική αίτηση για το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ, με την πίστωση στους δικαιούχους να ολοκληρώνεται μετά από 15 εργάσιμες μέρες από την έγκριση της αίτησης.
Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.μηχανημάτων απαιτούνται από 70 ¨C 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρονική Αίτηση ¨C Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
αν:
α) κατά το έτος 2014 ασκούν το επάγγελμά του............
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2014.
γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ ¨C ΕΤΑΜ.
δ) προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.
ε) προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος


Για πληροφορίες στο τηλ. 2461033931


Για το Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας