Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και προκειμένου να προβεί έως τις 29/10/2014 στη συγκρότηση
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
προσκαλεί όσους δημότες επιθυμούν καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια:
  1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  4. των αγροτικών & κτηνοτροφικών συνεταιρισμών-ομάδων
  5. των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  6. των ενώσεων και συλλόγων γονέων & κηδεμόνων
  7. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  8. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  9. των οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  10. των τοπικών συμβουλίων νέων
να εκφράσουν την βούληση τους για συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή
έως τις 21/10/2014.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί και διατυπώνει απόψεις.
 Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται, όπως περιγράφονται παραπάνω, οι φορείς (ορίζοντας εκπρόσωπο και με την προϋπόθεση ότι το καταστατικό του φορέα να έχει έδρα το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού) καθώς και οι δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν τη βούληση τους είτε εγγράφως στο Δημαρχείο Σερβίων – Βελβεντού (Σέρβια, Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ. 50500) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dservionvelventou.gr). Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία φορέα και ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταυχρομείου).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας