Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Δήμος Κοζάνης: πρόσληψη 5 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 3/2014
Για την πρόσληψη, πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), που εδρεύει στην Κοζάνη.
Ανακοίνωση
Δικαιολογητικά


Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Προθεσμία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας