Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

T.E.E./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας - Προσδιορισμός και Οριοθέτηση της «Μεταλιγνιτικής Εποχής», για το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας

   Το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο και με διαχρονική παρέμβαση σε θέματα ενέργειας - ηλεκτροπαραγωγής, λόγω της δραστηριοποίησής του στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Χώρας, απέστειλε στους συναρμόδιους Φορείς, τις θέσεις και απόψεις του αναφορικά με τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση της «μεταλιγνιτικής εποχής», για το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας.
Με αυτές τις θέσεις και απόψεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., επιχειρείται μια αρχική προσέγγιση του τόσο κρίσιμου ζητήματος, που σχετίζεται με την απαιτούμενη αντιμετώπιση και την ανάγκη βιώσιμης προσαρμογής των τοπικών κοινωνιών, σε μια εποχή χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.
         Από την έρευνα του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, συνάγεται πως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η Δυτική Μακεδονία έχει εισέλθει σε καθεστώς «μεταλιγνιτικής εποχής». Με σημείο κορύφωσης το έτος 2002, η παραγωγή λιγνίτη βαίνει έκτοτε συνεχώς μειούμενη. Συγχρόνως,
­          εμφανίζεται δυστοκία στην κατασκευή σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων,
­          ο λιγνίτης δεν αποτελεί κυρίαρχη εθνική ενεργειακή επιλογή,
­          προγραμματίζεται η απόσυρση σημαντικού μέρους της εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος,
­          η λιγνιτική βιομηχανία ολοένα και λιγότερο επιδρά καθοριστικά στην τοπική απασχόληση.
         Η κατασκευή των πλέον σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων, η έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, η λελογισμένη εισδοχή των αναπτυσσόμενων ΑΠΕ, η αξιοποίηση των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης του CO2, αλλά και η εκμετάλλευση του λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη, όχι μόνο να διασφαλίσουν την παραμονή του ως κυρίαρχου καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και να οριοθετήσουν μια νέα ενεργειακή εποχή για το μεγαλύτερο κέντρο της Χώρας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος


Αθανάσιος Κακάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας