Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης

Μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ), για την
ημερομηνία των εκλογών (κοινή για όλους τους γεωπονικούς συλλόγους πανελλαδικά), το Δ.Σ. του
Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 09-12-2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Κοζάνης. (Κτίριο πρώην Νομαρχίας).
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι:

- Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
- Οικονομικός απολογισμός – Διαχειριστικός έλεγχος.
- Γενικά θέματα - Συζήτηση.
- Εκλογές νέων οργάνων του Συλλόγου. (Δ.Σ., Π.Σ. Ε.Ε. & Αντιπρ. Π.Ο.Σ.Γ)
Οι προτάσεις υποψηφιοτήτων γίνονται προς το Δ.Σ. (με έγγραφη αίτηση), μέχρι και 48 ώρες πριν
την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αιτήσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του
Συλλόγου (Πανδώρας 2, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη) ή με email στη δ/νση geoponoikozanis@gmail.com ή θα
παραδοθούν αυτοπροσώπως στα μέλη του Δ.Σ..
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης
Σιόγκας Θεόδωρος
Η Γ. Γραμματέας
του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης
Πιστόλα Ευαγγελία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας