Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 στις 21:00 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Αποδοχή χρηματοδότησης - 2η Αναμόρφωση   προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δήμου Βελβεντού.

2.   Επικαιροποίηση της με αριθμό 16/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

3.   Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο εξέτασης της υπόθεσης και πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων νομικών ενεργειών (κατάθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο κάθε απαραίτητου δικογράφου και παράσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο εκπροσωπώντας τον Δήμο Βελβεντού) με σκοπό την αναγνώριση του Δήμου Βελβεντού ως νόμιμου ιδιοκτήτη, κυρίου και νομέα της έκτασης με ΚΑΕΚ 270520130007 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού.

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.  

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας