Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

eCampus: Tο ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας

Την Τετάρτη, 5 Ιουλίου και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο του έργου “Δράσεις Υποστήριξης διοικητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Διοίκησης, στη Νέα Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης. Το έργο αφορά την αναδιοργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), μέσω του πρώτου Πανελλαδικά Ψηφιακού Πανεπιστημίου “eCampus”.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες υπηρεσίες που προσφέρει το eCampus :

ü  eCampus mobile app, εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android, iOS) η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πλήρη εικόνα της ακαδημαϊκής τους πορείας, να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων και λοιπές αιτήσεις, καθώς και να έχουν πρόσβασή στους βαθμούς τους και στο μέσο όρο τους. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση για το πλήθος μαθημάτων που υπολείπονται για την λήψη πτυχιακής και για την απόκτηση πτυχίου.

ü  eCampus dashboard, ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα ταυτοποιημένα μέλη του Ιδρύματος με τη δυνατότητα Single Sign-On (SSO), οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και ανάλογα με το ρόλο, την πρόσβαση στο φοιτητολόγιο, στο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, στο σύστημα διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Το eCampus dashboard εισάγει και νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα συστήματα:  Σύστημα Διαχείρισης Πληρωμών, Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων, Σύστημα Μαζικών ειδοποιήσεων, Σύστημα Loyalty, Σύστημα άντλησης δεδομένων Open Data .

 

Το Έργο έχει ως φορέα χρηματοδότησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” και συνολική χρηματοδότηση 1.184.000 με διάρκεια υλοποίησης πράξης 30,9 μήνες. Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ανάδοχο εταιρία την YSOFT.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας