Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 3-7-2023 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

Σας γνωστοποιώ ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου που είχε οριστεί για την 27η Ιουνίου 2023 ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας.

Ύστερα από αυτό σας προσκαλώ σε δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),  την του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

Βράβευση πολιτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων του Δήμου Βοΐου.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2023  μελέτης: «ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3

Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε».

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4

Εκμίσθωση έξι γεωτεμαχίων στη θέση «Γρίβας – Κουκούλι» της κτηματικής περιοχής Σιάτιστας, συνολικής έκτασης είναι 9.055,60 τ.μ.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

5

Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές καταγόμενους από την Σιάτιστα, α΄ και  β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ του σχολικού έτους 2022-2023 (που αρίστευσαν στο προηγούμενο έτος φοίτησης 2021-2022), από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

6

Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

7

Αίτηση παραίτησης της  Δ.Συμ/λου κ. Μαρκούση  Χρυσούλας από τα δ.σ. της ΔΗΚΕΒΟ  και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

8

Συζήτηση επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13402/22-6-2023 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων.

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

9

Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων. (130/2023 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠ.)

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

10

Τροποποίηση της από 31/03/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ».

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

11

Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση του
Δημοτικού Καταστήματος Ασκίου Δήμου Βοΐου".

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΤΟ ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ)».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

13

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις)».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

15

Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση χρήσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντας ή άλλων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

16

Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων πλατειών σε καταστηματάρχες ΥΕ.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

17

Αλλαγή χρήσης απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

18

Καθορισμός θέσεων και τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15 Αύγουστου στην Κοινότητα Μικροκάστρου.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή είναι ανάγκη για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και πάνω στα θέματα, που προστίθενται στην ημερήσια διάταξη:

1

Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης».

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση του φυτωρίου Νεάπολης.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»  - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

4

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

- Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος  κ. Πάτρα Ν.

5

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών πυροπραστασίας του Δήμου.

- Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος  κ. Πάτρα Ν.

6

Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στο πρόγραμμα: «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

7

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Φακέλων Υποψηφίων Ωφελούμενων του Προγράμματος: «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βοΐου».

 - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

8

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Εράτυρας Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευανθία Νικολαΐδου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας