Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (Εξ αναβολής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης). με θέματα

 

1: Οι εξελίξεις με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία και την επίθεση της αστυνομίας στους κατοίκους της Καλαμιάς.

Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση έπειτα από γραπτό αίτημα μελών του Συμβουλίου

(Κανονισμός Λειτουργίας  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Άρθρο 10 παρ. 4).

Εισηγητής : ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση  για τη Δυτική Μακεδονία» κ.Αντώνιος Τσάκωνας.

 

2: Ονοματοδοσία Αίθουσας Συσκέψεων – Συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε Φλώρινας, προς τιμή του Τραϊανού Πετκάνη.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

3:’Εγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 2.547.090,10 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας, κ.Θωμάς Μάνος.

 

4: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο : «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου Κρανιδίων Δ. Σερβίων» Προϋπολογισμός: 34.700,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ.Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

5: Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με Θέμα: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Εισηγήτρια : η  Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας, κ.Ευφροσύνη Ντιό.

 

6: Τροποποίηση σύμβασης «Υπηρεσιών Φύλαξης κτιρίου Π.Ε. Φλώρινας».

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

7:Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2023.

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ.Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

8: 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2023).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

9: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι - Γράμμος.

 

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

 

10: Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού

δικτύου Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2023-2024», της ΣΑΝΠ 241, με κωδ. 2023ΝΠ24100024.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Αθανάσιος Φωλίνας.

 

11: Έγκριση νέου σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο : «Έρευνα και Χαρτογράφηση περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση απινιδωτών (AEDs), Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για Ηλεκτρονικό σύστημα Ενημέρωσης – Επιτήρησης των απινιδωτών και Δημιουργία αποκλειστικών πατεντών στη σχεδίαση και κατασκευή κιβωτίων φύλαξης τους.»

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ. Γεώργιος Μαργαρίτης.

 

12: Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ. Γεώργιος Μαργαρίτης.

 

13: Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) – του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ»

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

14: 13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2023).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

15: 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ 149η/2023).

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

16: Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2023.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μενέλαος Μακρυγιάννης.

 

17: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση έργου "Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου"

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

 

18: Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου του Αμπελώνα Αγ. Παντελεήμων, Αμυνταίου (Ανόρυξη Γεωτρήσεων και Κατασκευή Υπόγειου Δικτύου)», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 568.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου

 

19: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό Κτίριο – Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική Μακεδονία» Προϋπολογισμός: 530.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

 

20: Τρόπος εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας