Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Συνεδριάζει δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

1.   Γνωμοδότηση για τη με αριθμ. πρωτ. 1756/10.05.2021 αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 267 και συγκεκριμένα στο οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει το ιστορικό μνημείο του Επισκοπείου/ Μητροπολιτικού Μεγάρου Κοζάνης.

 

2.   Τροποποίηση της με αριθμό 17/2021 (ΑΔΑ : 6ΡΔΨΩΛΠ-Τ4Ζ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή μη του 16ου θέματος από το 1ο Πρακτικό του 2021 της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

 

3.   Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 36761/04.12.2020 αίτησης του κ. Γαλλίδη Χαραλάμπου του Ιωάννη, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 22.836,20 τ.μ., στην Κοινότητα Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια ψυχανθών.

 

4.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 40079/23.12.2019 αίτησης του κ. Κοσμίδη Τριαντάφυλλου του Κων/νου, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 4.184,33 τ.μ., στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας.

 

5.    Γνωμοδότηση επί αίτησης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση Ε= 6.700,00 τ.μ., στην Κοινότητα Πετρανών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 999,60 kwp.

 

6.    Γνωμοδότηση επί αίτησης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση Ε= 13.421,67 τ.μ., στην Κοινότητα Πετρανών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500,00 kwp.

 

7.    Γνωμοδότηση επί των με αριθμ. πρωτ. 2481/04.02.2021 & 10256/21.04.2021 αιτήσεων της εταιρείας «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 49.994,55 τ.μ., στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση αιολικού σταθμού «ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ» ενέργειας ισχύος 50,4 mw.

 

8.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 2479/04.02.2021 αίτησης της εταιρείας «Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 80.568,68 τ.μ., στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση αιολικού σταθμού «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» ενέργειας ισχύος 33,6 mw.

 

9.    Γνωμοδότηση επί της με αριθμ. πρωτ. 32715/30.10.2020 αίτησης της εταιρείας «SOLAR FARM 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε δημοτική έκταση Ε= 97.359,553 τ.μ., στην Κοινότητα Λιβερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,00 mwp.

 

10.  Αιτήσεις –  Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη,  14 Ιουνίου 2021

 

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης

κλ. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Ο Πρόεδρος

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας