Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Επιχορήγηση των μόνιμων κατοίκων της Κοινότητας Βλάστης, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας Βλάστης μπορούν να αιτηθούν την επιχορήγηση για πρόσβαση τους σε προγράμματα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, δυνατότητα η οποία τους παρέχεται ως μόνιμους κατοίκους περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές).

 

Οι μόνιμοι κάτοικοι  της κοινότητας Βλάστης μπορούν να αιτηθούν είτε στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes, είτε μέσω ΚΕΠ τα ακόλουθα:

  • Χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται.
  • 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας.
  • 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασης του όταν αυτός απαιτείται.
  • Ελεύθερη επιλογή παρόχου.

 

Για την όλη διαδικασία της αίτησης απαιτούνται :

  • Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.
  • Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας.
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
  • Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου

 

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις επιχορήγησης για πρόσβαση σε προγράμματα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, θα υποβάλλονται έως  15/7/2021.

 

Τέλος να ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας, έχει ήδη υποβάλει το ψηφιακό ερωτηματολόγιο της ΚΕΔΕ σχετικά με τον αναμεταδότη προγραμμάτων ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που είναι εγκατεστημένος στην Βλάστη, με σκοπό την βελτίωση του τηλεοπτικού σήματος συνολικά για τους κατοίκους της Βλάστης και όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας