Ενημερώνουμε τους δημότες μας των οικισμών, Στέρνα, Μεσόλογγο, Πεπονιά, Χειμερινό, Σισάνι, Φυτώκιο, Αγίασμα, Κοιλάδι, Διχείμαρρο, Λικνάδες, Πολυκάστανο, Βυθό και Αγία Σωτήρα ότι το ψηφιακό σήμα της Digea δεν εκπέμπει στις περιοχές τους.

Στον επίσημο χάρτη κάλυψης ψηφιακού

σήματος στο site της Digea, οι συγκεκριμένοι οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως «Λευκές Περιοχές», που σημαίνει ότι δεν καλύπτονται από τα κέντρα εκπομπής ψηφιακού σήματος.

Ο Δήμος θέλοντας να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος των «Λευκών Περιοχών» ενημερώνει τους κατοίκους των περιοχών αυτών ότι είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ό που μέσω Cosmote και Digea μπορούν να αποκτήσουν τηλεοπτικό σήμα για να παρακολουθούν το πρόγραμμα των Ελληνικών καναλιών.

Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του δημοσίου, gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ του Δήμου μας.

Πηγή: Δήμος Βοΐου – Municipality of Voio