Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

 Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε  σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 29/6/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   «Παράταση χρόνου εργασιών του: ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

2.   Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, και Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση του Δήμου στις 22/6/2021 και στις 7/7/2021. Εξειδίκευση πίστωσης.

3.   Μείωση τελών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μανώλης Στεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας