Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Εγκρίθηκε από τον Δήμο Γρεβενών η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τον δρόμο του Αστρονομικού Πάρκου του Όρλιακα

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή του οδικού δικτύου που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο του Όρλιακα.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ενέκρινε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή δρόμου προσπέλασης της θέσης εγκατάστασης του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα» που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων.

 

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στο Πανεπιστήμιο, ως κύριο του έργου και μοναδικό δικαιούχο χρηματοδότησης, τη δυνατότητα διεκδίκησης από το ΕΣΠΑ των απαιτούμενων εκείνων κονδυλίων για την κατασκευή του δρόμου.

 

Μία απόφαση που έρχεται να προστεθεί σε όλες τις προηγούμενες ενέργειες που κατέβαλε ο Δήμος Γρεβενών αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του πολυπόθητου Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου του Όρλιακα.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Γρεβενών έχει ήδη ολοκληρώσει:

·         την έκδοση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου

·         τις διαδικασίες παραχώρησης της έκτασης, όπου θα δημιουργηθεί το Αστρονομικό Πάρκο, προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

·         την παράδοση σε Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο όλων τα διαθέσιμων στοιχείων που υπήρχαν στα αρχεία του

·         την τελική μελέτη του δρόμου

 

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης στην κοινή προσπάθεια της γρηγορότερης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του σπουδαίου και εμβληματικού αυτού έργου για το μέλλον και το αύριο των Γρεβενών.

 

 

Γραφείο Τύπου

 Δημάρχου Γρεβενών

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας