Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

Σοβαρά προβλήματα στο Νομό Κοζάνη από τις βροχοπτώσεις


Σοβαρά προβλήματα δημιούργησαν οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο Νομό Κοζάνης. Σε συνδυασμό με το λιώσιμο του χιονιού και τη φύση των εδαφών παρουσιάστηκαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε διάφορα σημεία του Νομού καθώς και πλημμυρικά φαινόμενα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στις εξής περιοχές:
Δρόμος Βελβενδό - Παλιογράτσανο - Καταφύγι Στο 20ο χλμ., έχουν παρουσιασθεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι η περιοχή επλήγη πριν από δύο χρόνια από πυρκαγιά.Γίνεται προσπάθεια να δοθεί πρόσβαση στον οικισμό με βελτίωση του δασικού δρόμου Αγίας Κυριακής - Καταφυγίου μήκους 15 χλμ. και προϋπολογισμού 305.000 €. Παράλληλα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης από το Δεκέμβριο εκπονεί γεωτεχνική μελέτη για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου στο δρόμο Βελβενδό – Παλιογράτσανο.
Δρόμος Νεάπολη-Σκαλοχώρι Ο οικισμός Σκαλοχωρίου είναι δομημένος σε σχηματισμούς μολάσσας με μεγάλο πάχος εδαφικού μανδύα.Η χαμηλή συνεκτικότητα του μανδύα μαζί με την ετερογένεια του διευκολύνει την διείσδυση του νερού και προκαλεί ζημιές οι οποίες επηρεάζουν μέρος του οικισμού. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου εκπονείται γεωτεχνική μελέτη, η οποία θα προσδιορίσει τα απαραίτητα τεχνικά έργα που θα πρέπει να κατασκευασθούν. Γίνονται εργασίες για προσωρινή πρόσβαση στον οικισμό.
Κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Τρανοβάλτου - Ελάτης Τα προβλήματα παρουσιάσθηκαν περίπου 1300 μ. βόρεια της Ελάτης σε πρανές με μεγάλες σχετικά κλίσεις και στο τμήμα μετά την γέφυρα «Λάκος Κατερίνης».Γίνονται εργασίες αποκατάστασης σε συνεργασία με το Δήμο Καμβουνίων.
Δρόμος Ε.Ο. Κοζάνης – Πενταλόφου - Δίλοφου Παρουσιάστηκε καθίζηση στο δρόμο ανάντη του Διλόφου καθώς και στην πλατεία του χωριού με αποτέλεσμα τη ρηγμάτωση της εκκλησίας  Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της παρακείμενης πλατείας. Γίνεται γεωτεχνική έρευνα για την αντιμετώπιση των φαινομένων και σωστικές παρεμβάσεις στην εκκλησία.
Πλημμύρες στην Δυτική Εορδαία Η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Εορδαίας αποστραγγίζει μέσω του υδρορρέματος Ποταμιάς (παράκαμψη Σουλού) στο οποίο καταλήγουν τα υδρορεύματα Σουλού - Μαυρόρεμα - Κερασόρεμα και άλλα και αφορά μια πολύ μεγάλη λεκάνη απορροής με μεγάλες πλημμυρικές παροχές.Η έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού έργων ορεινής υδρονομίας έχει ως αποτέλεσμα τη  επιχωμάτωση όλων των υδρορρευμάτων και κυρίως του κεντρικού καναλιού αποστράγγισης της Ποταμιάς και την μη ομαλή παροχέτευση των νερών προς τον φυσικό αποδέκτη.Η κακή αυτή  αποστράγγιση εκδηλώνεται με την κατάκλιση χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων τον χειμώνα, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος καταστροφών σε σπίτια και οικοδομές των οικισμών.Για την προστασία της ευρύτερης περιοχής απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας σε όλα τα υδρορεύματα καθώς και τον καθαρισμό, διαπλάτυνση και εκβάθυνση κατά θέσεως όλων των υφισταμένων καναλιών, ο προϋπολογισμός των οποίων υπολογίζεται στα 3.000.000 €.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης κάθε χρόνο κάνει εργασίες καθαρισμού, εμβάθυνσης και διαπλάτυνσης των καναλιών και των ρεμάτων της περιοχής.
Δρόμος Σισάνι-Βλάστη Λόγω της έντονης μορφολογίας και των συνεχών ελιγμών του δρόμου υπάρχει καθίζηση λόγω ερπυσμού χαλαρών εδαφικών μαζών καθώς και κατολισθητικά φαινόμενα. Ήδη γίνονται εργασίες αποκατάστασης του δρόμου με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.
Καισαρειά Οι παραλίμνιοι οικισμοί αναπτύσσονται σε αποθέσεις νεογενών αρκετά μεγάλου πάχους, οι οποίες συνίστανται από αργίλους, άμμους, μάργες, ψαμμίτες κ.λ.π. Οι αποθέσεις αυτές είναι υψηλής διαπερατότητας και επιτρέπουν το σχηματισμό ελευθέρων ή και υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων. Έτσι έχουμε ολισθήσεις και αστοχίες για αυτό και παρουσιάζονται και ρηγματώσεις στο έδαφος. Ήδη υπάρχει πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο Καισαρειάς και σε τμήματα εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού. Χρήζει άμεσης παρέμβασης.
Καταπτώσεις βράχων στο Δήμο Σερβίων Πρόκειται για τη συμβολή δυο μεγάλων ρηγμάτων τα οποία κατακερματίζουν τον ασβεστόλιθο με συνέπεια, λόγω των καιρικών συνθηκών αποσπώνται από τις θέσεις τους και καταπίπτουν.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης προχωρά στην εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου.
Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση 1,5 εκατ. € για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας