Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας με το Νομάρχη Κοζάνης

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας κ. Γ Κίρκος μετά από πρωτοβουλία του, δέχτηκε σε συνάντηση το Νομάρχη Κοζάνης κ. Γ Δακή, όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έλαβε ενημέρωση από το Νομάρχη Κοζάνης για θέματα της ΝΑ, ενώ συζητήθηκε ιδιαίτερα το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα-Ε.Α.Π. (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης). Εκείνο που επισήμανε ο κ. Κίρκος είναι ότι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα πρέπει να διέπεται από το πνεύμα που προσδιορίζει η νομοθεσία και συμφωνήθηκε η συνάντηση να επαναληφθεί στο τέλος του Μάρτη και στα πλαίσια συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας