Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010

Επιστολή ενημέρωσης προς τους Δημότες Αιανής

Αγαπητοί Δημότες,
Σας είναι γνωστές οι εξελίξεις γύρω από τα θέματα της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας μας στα πλαίσια του προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικά της  διοικητικής μεταρρύθμισης  των Ο.Τ.Α. &  των συνενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.  Είμαστε υπέρ του «Καλλικράτη», εφόσον τελικά θα στοχεύει σε ένα καλύτερο κράτος, στην υπηρεσία των Ελλήνων πολιτών.   Είμαστε  σύμφωνοι με τη  θέληση  της   πολιτείας να δρομολογήσει τις παραπάνω εξελίξεις, αρκεί αυτές να αφορούν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας  της  διοίκησης  και  ειδικά στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση με ουσιαστική αποκέντρωση και πόρους   και να είναι αποτέλεσμα σοβαρής  μελέτης  και διαλόγου με  τις τοπικές κοινωνίες, που πρέπει να ερωτηθούν και να αποφασίσουν για  το μέλλον τους
Ακόμα σας είναι γνωστές  και οι προτάσεις των μελετών του Ι.Τ.Α. της ΚΕΔΚΕ και   του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Διαφωνούμε  και με τις δυο. Η πρώτη  προτείνει  τέσσερις Δήμους στο Νομό Κοζάνης, την κατάργηση του Δήμου Αιανής  και τη μεταφορά μας στο Δήμο Κοζάνης. Η δεύτερη προτείνει την κατάργηση μας και τη μεταφορά μας ή στο Δήμο  Σερβίων  ή στο Δήμο  Κοζάνης .

Με τους γειτονικούς  αυτούς Δήμους δεν έχουμε καμιά διαφορά, συνεργαζόμαστε  και  διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να συναινέσουμε  να δημιουργηθεί  ένας   Δήμος «μαμούθ», απέραντης έκτασης, που εξ αντικειμένου δεν θα μπορεί  να λειτουργήσει, θα είναι απομακρυσμένος από τους  πολίτες και τα προβλήματα τους . Έχουμε σοβαρές  επιφυλάξεις για το αν από μια τέτοια εξέλιξη θα ωφεληθεί  η περιοχή μας και θα προωθηθεί  η ανάπτυξη  της.
Στα πλαίσια λοιπόν  της επικείμενης  διοικητικής μεταρρύθμισης των Ο.Τ.Α. και όσον αφορά στους δήμους που σχεδιάζονται για το νομό Κοζάνης, έχουμε προτείνει   να συμπεριληφθεί και να προστεθεί και  ο Δήμος Αιανής,  για λόγους ιστορικότητας της Αιανής, αλλά και της  ύπαρξης σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων ικανών να στηρίξουν την μελλοντική  ανάπτυξη του Δήμου μας.Την  Αιανή, που έχει μια μοναδικότητα στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και ότι αυτή σημαίνει για την ιστορία μας , οφείλουμε να τη «δούμε» όλοι και από αυτή τη σκοπιά  και όχι στενά με πληθυσμιακά  και παρεμφερή κριτήρια.
Η ομόφωνη απόφαση μας (214/21-12-2009) είναι:  «Παραμένουμε Δήμος με έδρα την Αιανή,  ανοικτοί  σε διεύρυνση με γειτονικούς  δήμους  και τοπικά  διαμερίσματα άλλων δήμων για τη δημιουργία, τηρουμένων των αναλογιών, ενός   ισχυρού,  νοικοκυρεμένου και βιώσιμου Δήμου, ικανού να προσφέρει  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες και στους επισκέπτες του, αλλά και να υλοποιεί στόχους  που θα θέτει η πολιτεία».
Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε και θα επιμείνουμε  στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, στο σχεδιασμό ενός διευρυμένου  Δήμου, με βάση τον σημερινό Δήμο Αιανής, που θα περιλαμβάνει  μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής της ιστορικής Ελίμειας.Καλούμε τους δημότες Αιανής να στηρίξουν τη θέση μας  αυτή,  για ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας.
                                                                    Αιανή, 18 02 2010 
                                                                        Ο Δήμαρχος
                                                                      Γιώργος Τζέλλος

*  Η επιστολή εγκρίθηκε από Δ.Σ. ομόφωνα με την απόφαση  05 στις 17 02 2010

                         ΛΕΜΕ : 
ΝΑΙ   ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΝΑΙ   ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΑΙ   ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΧΙ   ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΙΑΝΗΣ & ΣΤΗ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ
ΝΑΙ   ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ
ΝΑΙ   ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ  ΔΗΜΟ ΑΙΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας