Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

Ερωτηση Αλ. Αθανασιάδη προς την Υπ. Παιδείας για τις εξετάσεις πιστοποίησης

Προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπ’ όψιν Κας Διαμαντοπούλου
Θέμα: «Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης»
Κα Υπουργέ
Είναι γνωστό ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ., με τη συνδρομή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγματοποιεί, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, δύο φορές το χρόνο. Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι διπλωματούχοι να βγουν στην αγορά εργασίας για να βρουν δουλειά.
Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ.), ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 2ης περιόδου 2009. Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ήταν: από 08-10-2009 έως και 15-10-2009 και ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μετά την 04-11-2009 και αφού λάμβανε υπόψη του τον αριθμό των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Π.Ε.Ε.Π., θα ανακοίνωνε το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα θεωρητικού και πρακτικού μέρους.
Κα Υπουργέ,
Διανύουμε το δεύτερο μήνα του 2010 και δεν γνωρίζουμε πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Παρακαλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών των εξετάσεων, για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των υποψηφίων καθώς και τον αποκλεισμό των επιτυχόντων από διάφορες προκηρύξεις.
Με εκτίμηση,
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
  Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας