Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2022 επέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, o επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Ανδρέας Ποττάκης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Έκθεση, «το 2022, σύνθετες εξωγενείς εξελίξεις καθόρισαν τις κύριες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία, την εθνική οικονομία και τη δημόσια διοίκηση της χώρας», ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συνέχισε να «αναζητά θεσμικά λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις για την άρση στρεβλώσεων και αγκυλώσεων στη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού, στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, την υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τη φορολογική διοίκηση, τις μεταφορές, την πρωτογενή παραγωγή, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και στην εμπέδωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης».

Διάγοντας, πλέον, το 25ο έτος λειτουργίας του, ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να τελεί σε δυναμική κατάσταση, έτοιμος να προσαρμόσει τις δράσεις του στις απαιτήσεις της εποχής, διεκδικώντας και νέα θεσμικά εργαλεία, ισχυρότερη νομιμοποίηση, λειτουργική πληρότητα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας, προκειμένου να εξακολουθήσει να υπηρετεί πιστά και αποτελεσματικά την αποστολή του, ως θεσμικός, συνταγματικός πυλώνας ενός δημοκρατικού κράτους.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, θα διαβιβάσει την  Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2022, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καθώς και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου σε κοινή τους συνεδρίαση να αναφερθούν σε αυτήν, παρουσία και του Συνηγόρου του Πολίτη κ. Ποττάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας