Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,
σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),  την του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευανθία Νικολαΐδου

·          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας