Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για να καλυφθεί η θέση της εξειδικευμένης νοσηλεύτριας στην Αιμορροφιλία στην ευρύτερη περιοχή της Αιανής Κοζάνης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Να καλυφθεί η θέση της εξειδικευμένης νοσηλεύτριας στην Αιμορροφιλία  στην ευρύτερη περιοχή της Αιανής Κοζάνης

 

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας

 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Επιστολή του Συλλόγου Αιμορροφιλικών Βορείου Ελλάδος, στην οποία ζητούν να καλυφθεί η θέση της εξειδικευμένης νοσηλεύτριας στην Αιμορροφιλία  στην ευρύτερη περιοχή της Αιανής Κοζάνης.

 

 

 

Αθήνα 28/03/2023

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας