Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),  την του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» - Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Έγκριση των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Έγκριση της πρώτης (1ης) υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

3

Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2023.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

4

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κ.Π.Α.Π.Π. και του Δήμου Βοΐου για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και ορισμός μελών στην Επιτροπή παρακολούθησης του αντικειμένου της σύμβασης.

- Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

5

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022».

- Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

6

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023».

- Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

7

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023».

- Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.

8

Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των διαμορφωμένων πινάκων στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ).

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

9

Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Βοΐου (ΔΗΚΕΒΟ).

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ κ. Κακάλη Ε.

10

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΙΟΥ».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

11

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΩΡΙΟΥ».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

12

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

13

Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Περιοχής Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Δαμασκηνιάς Δήμου Βοΐου».

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

14

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, Κοινότητα Αγίας Σωτήρας,  Δ.Ε. Πενταλόφου  Δήμου Βοΐου.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

15

Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή, για έργα ενταγμένα στη ΣΑΕΠ 005/1.

 - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

16

Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων - τμημάτων πλατειών, εκτός προβολής καταστημάτων, των κοινοτήτων του δήμου για το έτος 2023.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

17

Εκμίσθωση ακινήτου- δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Αυγερινού.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

18

Λύση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Δάφνης.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

19

Λύση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Κοινότητα Πενταλόφου.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

20

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.

21

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βοΐου.

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

22

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Βοΐου.

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

23

Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 174/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Αίτηση του Γκαραγκούνη Ευαγγέλου (εκποίηση έκτασης στο Μικρόκαστρο για σταβλικές εγκαταστάσεις)».

- Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμβ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.

24

Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση κτιρίου του Δασαρχείο Σιάτιστας.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

25

Διάθεση αίθουσας στο κτηνιατρείο Τσοτυλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση μόνιμου κτηνιάτρου.

- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

26

Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραχώρηση του φυτωρίου Νεάπολης – προσδιορισμός της χρήσης.

  - Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

27

Αιτήσεις.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ευανθία Νικολαΐδου

·          Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας