Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Κόκκινη κάρτα από την Ε.Δ.ΕΛ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για δυο έργα των ΜΑΒΕ – Μη κατάλληλος ο ανάδοχος, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίασης των αρχών διαφάνειας

Καταλογίσθηκαν ποινές 5, 3 εκ ευρώ από την Ε.Δ.ΕΛ. (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) για δύο έργα των μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδος. Αυτά είχαν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), ήταν συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής και φορέας υλοποίησης ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων και μεταλλείου των ΜΑΒΕ , μια σύμβαση 13, 38 εκ ευρώ με ανάδοχο την «Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΤΗΡ ΑΚΤΕ » .Η επιβολή δημοσιονομική διόρθωσης αφορά την προσθήκη επιπλέον όρων στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης. Η ποινή είναι της τάξης των 486.985, 78 ευρώ με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στις 18/12/2015.Έχει εκδικαστεί η υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται η απόφαση.

Το δεύτερο έργο αφορά την εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ -κατασκευή ΧΥΤΑΜ με ανάδοχο την Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.Η σύμβαση ύψους 7, 48 εκ ευρώ υπογράφτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 και η ποινή 4, 7 εκ ευρώ από την Ε.Δ.ΕΛ. καταλογίστηκε στις 2 Αυγούστου 2018 λόγω μη κατάλληλα αδειοδοτημένου προσώπου που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση των αρχών διαφάνειας , της ίσης μεταχείρισης ή και της μη διάκρισης. Έγινε προσφυγή κατά της απόφασης του υπουργού.

Τα πρόστιμα αυτά ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί, ενώ τα έργα ολοκληρώθηκαν και πληρώθηκαν στο ακέραιο. Για το δεύτερο ειδικά ο καταλογισμός της ποινής αφορά πάνω από το 60% της σύμβασης και πιθανόν να ζητηθεί η επιστροφή της χρηματοδότησής του από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ιωάννα Παπαδημητρίου/prlogos.gr

mikrovalto.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μια σύγκρουση συμφερόντων που προφανώς δεν υπήρχε στην περίπτωση Μιχελάκη και φωτοβολταϊκών μεσσιανης .....

Το Προφίλ μας