Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την   Τετάρτη 29 Μαρτίου   2023 και ώρα  17:00 δια ζώσης σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

1.                   Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και μνήμης για τα θύματα του πολύνεκρου  δυστυχήματος στα Τέμπη.

 Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 

2.                   Έκδοση ψηφίσματος για την ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΕ Δημήτρης Τσεχελίδης.

 

3.                   Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024- 2027.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

4.                   Τροποποίηση της υπ 'αριθ. 312/2015 ΑΔΣ ύστερα από αίτημα της Κοινότητας Πτελεώνα   σχετικά με την παραχώρηση αδιαθέτων οικοπέδων του νέου οικισμού Κομάνου  προς τους δικαιούχους κατοίκους Πτελεώνα.

 Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης

 

5.                   Τροποποίηση νομικής δέσμευσης για το υπό έργο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

6.                   Λήψη απόφασης για διακοπή ή μη εργασιών  για το έργο " Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας "

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

7.                   Έκφραση θετικής ή αρνητικής άποψης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Εορδαίας, το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (CluBE) και τη ΔΕΤΗΠ.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης

 

8.                   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού  Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος   Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

9.                    Τροποποίηση σύμβασης με αριθ. 5861/6-3-2023 για την προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας ομάδες Α και Γ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

10.               Τροποποίηση συμβάσεων " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

11.               Έγκριση αποδοχής παραχώρησης  γεωργικού ελκυστήρα κυριότητας της ΔΕΥΑΕ  .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κεσκερίδης.

 

12.               Έγκριση απόφασης Τ.Κ. Φούφα  υλοτομία 2023.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

13.               Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου μας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

14.               Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου .

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

15.               Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την λειτουργία του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων και της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

16.               Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

17.               Έγκριση πρακτικού επιτροπής Κυκλοφοριακού

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

18.               Έγκριση ή μη  πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

19.               Αίτημα Συλλόγου ατόμων με αναπηρία ΠΕ Κοζάνης για δωρεάν παραχώρηση γραφείου στο Πνευματικό Κέντρο. ( το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από χρόνια )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

20.               Έγκριση απόφασης  ΚΟΙΠΠΑΠ  " Υποχρεωτική Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. έτους 2023

Εισηγητής Η Πρόεδρος του ΔΣ Αναστασία Πράππα.

 

21.                Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Η Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του πρ/τος  Αναστασία   Πράππα

 

22.               Έγκριση αποφάσεων ΔΣ της ΚΕΔΕ ( 9& 10/2023 )

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Κοσμάς Σιδηρόπουλος

 

23.               Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Η Πρόεδρος ΔΣ Αναστασία Πράππα.

 

24.               Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 της σχολικής επιτροπής Α-θμίας  & Β-θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής :: Η Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αναστασία Πράπα.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

                                                                                    Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                 Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας