Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού - Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2019 και 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την `Τρίτη 22/6/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2019 και 2020.

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μανώλης Στεργίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ :  Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2019 και 2020

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού κατά το έτος 2019 πραγματοποίησε 8 τακτικές συνεδριάσεις  και έλαβε 36 αποφάσεις ομόφωνα και  29 (21 τακτικές και 8 έκτακτες) κατά το έτος 2020 και έλαβε 133 αποφάσεις , σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Επίσης από τις είκοσι εννέα (29) συνεδριάσεις οι είκοσι έξι (26) πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της Π.Ν.Π., της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. αριθ.426/77233/2020 στα πλαίσια λήψης μέτρων και προστασία από covid-19.

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τον αριθμό των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τα έτη 2019 και 2020 από την Οικονομική Επιτροπή κατά συνεδρίαση και κατά αύξοντα αριθμό απόφασης, ως εξής:

 

                                                       ΕΤΟΣ 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ.Απόφασης

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1/23-9-2019

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

1

Ομόφωνα

 

2

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019, Δήμου Βελβεντού.

2

Ομόφωνα

 

3

 Έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης του Δημάρχου στο Μέτσοβο

3

Ομόφωνα

2/4-10-2019

1

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο να επιληφθεί υπόθεση του Δήμου Βελβεντού σχετικά με δυσφημιστική δημοσίευση σε κοινωνικό δίκτυο εναντίον του Δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου.

4

Ομόφωνα

 

2

    Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης.

5

Ομόφωνα

 

3

   Έγκριση μετάβασης δημάρχου και αντιδημάρχου στην Αθήνα για επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για υπηρεσιακούς λόγους.

6

Ομόφωνα

3/22-10-2019

1

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

7

Ομόφωνα

 

2

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για υπόθεση ''Αντιστήριξη μνημείου του Καταφυγίου

8

Ομόφωνα

4/12-11-2019

1

    Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου στην Αθήνα α) για επίσκεψη στην Προεδρία της Δημοκρατίας για επίδοση πρόσκλησης στον Προέδρο της Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλο να επισκεφτεί τιμητικά το Βελβεντό και β) για επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών για υπηρεσιακά θέματα.

9

Ομόφωνα

 

2

   Εξέταση ενστάσεων δημοτών για λογαριασμούς ύδρευσης Α’ εξαμήνου 2015.

10

Ομόφωνα

 

3

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα

11

 

5/24-11-2019

1

Έγκριση προγράμματος προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στο Δήμο Βελβεντού

12

Ομόφωνα

 

2

Καθορισμός  συντελεστών τελών Καθαριότητας & Φωτισμού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2020

13

Ομόφωνα

 

3

Καθορισμός συντελεστών ύδρευσης-αποχέτευσης

14

Ομόφωνα

 

4

Καθορισμός τέλους Βιολογικού Καθαρισμού

15

Ομόφωνα

 

5

Καθορισμός τέλους εκμετάλλευσης Δημοτικής Αγοράς

16

Ομόφωνα

 

6

Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων

17

 

 

7

Νομική Συνδρομή επί καταγγελίας για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

18

Ομόφωνα

 

8

Εξέταση αιτήματος ΣΒΙΕ

19

Ομόφωνα

 

9

Έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού

20

Ομόφωνα

6/8-12-2019

1

Ψήφιση πιστώσεων εξειδικευμένων για τις απαιτούμενες δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων Ανακήρυξης της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Βελβεντού

21

Ομόφωνα

 

2

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού και του Συλλόγου φίλων της Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού για τη βράβευση αποφοίτων μαθητών έτους 2019 του Λυκείου Βελβεντού- Ψήφιση πιστώσεων

22

Ομόφωνα

 

3

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις άμεσες ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού

23

Ομόφωνα

 

4

Τροποποίηση - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2019

24

Ομόφωνα

7/20-12-2019

1

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων διαγωνισμού με τίτλο ''Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3

25

Ομόφωνα

 

2

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων διαγωνισμού με τίτλο ''Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου με παρελκόμενα''

26

Ομόφωνα

 

3

Τροποποίηση - Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ.Έτους 2019

27

Ομόφωνα

 

4

Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο

28

Ομόφωνα

 

5

Έγκριση προσθήκης στο από 02/10/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης του ακινήτου (4 ορόφων) του Κληροδοτήματος ''Ζήνων Ι. Παπαναστασίου'' που βρίσκεται στην Αθήνα επί της Κάνιγγος 17

29

Ομόφωνα

 

6

Εξειδίκευση πιστώσεων για τις απαιτούμενες δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων Ανακήρυξης της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Βελβεντού

30

Ομόφωνα

 

7

Εξειδίκευση πιστώσεων για την επιχορήγηση του ΜΟΒ & Αθλητικού Συλλόγου

31

Ομόφωνα

8/27-12-2019

1

Εξειδίκευση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου

32

Ομόφωνα

 

2

Εξειδίκευση πίστωσης για την τοπική εορτή του Αγίου Αθανασίου

33

Ομόφωνα

 

3

Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

34

Ομόφωνα

 

4

Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΤΕΒΑ & κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου

35

Ομόφωνα

 

5

Εξειδίκευση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ΑΜΕΑ

36

Ομόφωνα

 

 

 

 

 

    

                                                         

                                                                                                                           

                                                  ΕΤΟΣ 2020

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ.Απόφασης

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1/20-1-2020

1

Έγκριση απευθείας ανάθεσης πετρελαίου θέρμανσης για τις άμεσες ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού

1

Ομόφωνα

 

2

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φρέσκου γάλατος για την καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου του σχολικού συγκροτήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού

2

Ομόφωνα

 

3

Έγκριση απευθείας ανάθεσης πετρελαίου θέρμανσης για τις άμεσες ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού

3

Ομόφωνα


4

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φρέσκου γάλατος για την καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου του σχολικού συγκροτήματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού

4

Ομόφωνα

2/14-2-2020

1

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Βελβεντού

5

Ομόφωνα

 

2

Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος «Ζήνωνος Ι. Παπαναστασίου».

6

Ομόφωνα

 

3

Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη».

7

Ομόφωνα


4

Παράταση εκμίσθωσης του ισογείου καταστήματος επί της οδού Κάνιγγος 17 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Ζήνωνος Ι. Παπαναστασίου».

8

Ομόφωνα


5

Παράταση εκμίσθωσης ακινήτου (διαμερίσματος) επί της οδού  Παπάφη 140 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος  «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη».

9

Ομόφωνα


6

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμού κληροδοτήματος «Νικολάου Πολύκαρπου Δελβίζη»

107

Εξουσιοδότηση δικηγόρου να γνωμοδοτήσει σχετικά με αιτήματα δημότη. 

118

Κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βελβεντού.

12


3/11-3-2020

1

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους  2020.

13

Ομόφωνα


2

Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων

14

Ομόφωνα


3

Έκτακτη χρηματοδότηση στην ''Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού'' με διαδημοτικό χαρακτήρα

15

Ομόφωνα


4

Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια στεφάνων στα πλαίσια εορτασμού της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

16


4/27-3-2020

1

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

17

Ομόφωνα

 

2

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου με Παρελκόμενα».

18

Ομόφωνα

 

3

 

Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα, από το Δήμο Βελβεντού.

19

 Ομόφωνα


4

Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση Αίθουσας Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.

20


5/14-4-2020

1

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12μ3».

21

Ομόφωνα

 

2

Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Τοπογραφική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού».

22

Ομόφωνα

 

3

Ανάθεση σε ανάδοχο της παρασκευής γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19. Πρόταση διαμόρφωσης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020. Εξειδίκευση πίστωσης.

23

Ομόφωνα

 

4

Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση αναγκών του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους Απόρους και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

24

Ομόφωνα

 

5

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου & Αντιδημάρχου στη Θες/νίκη για την παραλαβή ενός αυτ/του από την AUTOHELLAS HERTZ που παραχωρήθηκε στο Δήμο για όλο το χρονικό διάστημα  της πανδημίας.

25


 6/24-4-2020

1

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

26

Ομόφωνα

 

2

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 4/2020 μελέτης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ» και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.

27

Ομόφωνα

 7/4-5-2020

1

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» του Δήμου Βελβεντού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85719)

28

Ομόφωνα

8/18-5-2020

1

 Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12μ3» του Δήμου Βελβεντού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 89190)

29

Ομόφωνα


2

Ανάθεση σε ανάδοχο της συνέχισης παρασκευής γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19. Κατακύρωση αποτελέσματος.

30

Ομόφωνα


3

Εισηγητική έκθεση 4ου Τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

 

 

 

 

31

 

Ομόφωνα


4

Εισηγητική έκθεση 1ου Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

32

Ομόφωνα


5

 Εκμίσθωση απευθείας της ταράτσας (δώματος)  του ακινήτου (4 ορόφων ) που βρίσκεται στην Αθήνα επί της Κάνιγγος 17, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος  «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου».

33


9/22-5-2020

1

Αναμόρφωση 2η-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

34

Ομόφωνα


2

  Πρόσληψη δυο (2) ατόμων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

353

Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού με διαδημοτικό χαρακτήρα, από το Δήμο Βελβεντού.

36

Ομόφωνα


4

Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα πολίτη από πυρκαγιά

37

Ομόφωνα


5

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο να επιληφθεί υπόθεση του Δήμου Βελβεντού σχετικά με παροχή γνωμοδότησης επί Εξώδικης Δήλωσης-Όχλησης-Πρόσκλησης που υπέβαλε δημότης

38

Ομόφωνα

10/9-6-2020

1

Εισήγηση περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου με παρελκόμενα του Δήμου Βελβεντού (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ:85719).

39

Ομόφωνα


2

Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και δημ. Συμβούλου Θωμά Καμκούτη στην Θεσσαλονίκη για μεταφορά και επιστροφή αυτοκινήτου που δόθηκε από την AUTO HERTZ HELLAS για χρήση του προγράμματος διανομής συσσιτίου και φαρμάκων σε  ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού GOVID-19.

40

Ομόφωνα


3

Πεζοδρόμηση οδού Ειρήνης & Φιλίας κατά την θερινή περίοδο.

41


11/23-6-2020

2

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020

43

Ομόφωνα


3

Εξέταση θέματος κλεισίματος δρόμου από ιδιώτη που ήταν σε κοινή χρήση επί δεκαετίες στο Ο.Τ. 2 του συνοικισμού Καλλιθέας Δήμου Βελβεντού. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης. 

44

Ομόφωνα


4

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Δικόγραφου αιθμ. ΑΓ76/15-2-2019).

45

Ομόφωνα


5

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Δικόγραφου αιθμ. ΑΓ77/15-2-2019).

46

Ομόφωνα


6

Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών Μειοδότη για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12μ3» του Δήμου Βελβεντού

47


12/17-7-2020

1

Καθορισμός όρων εκτέλεσης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Ε. Ε. Λυμάτων Βελβεντού.

48

Ομόφωνα


2

Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα για κατεπείγοντα ζητήματα που προέκυψαν μετά τη θεομηνία της 6ης Ιουλίου που έπληξε το Δήμο Βελβεντού και για την λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

49

Ομόφωνα


3

Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στη Θεσσαλονίκη μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για ενημέρωση για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

50

Ομόφωνα


4

Ανάθεση εργασίας αποκατάστασης μνημείου πεσόντων στο Καταφύγι.

51

Ομόφωνα


5

Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Η/Μ μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού»

52

Ομόφωνα


6

Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού»

53

Ομόφωνα

13/3-8-2020

1

Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

54

Ομόφωνα


2

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

55

Ομόφωνα


3

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.198,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τη συνδιοργάνωση δυο μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.

56

Ομόφωνα


4

Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και άσκησης των αναγκαίων ενεργειών για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου επί της από 14/7/2020 καταγγελίας δημότη με θέμα: «Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού».

57

Ομόφωνα


5

Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και της 64/2020 Απόφασης Δημάρχου για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Καταφυγίου»

58

Ομόφωνα


6

Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα Επιδότησης για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ.

58Α

Ομόφωνα

14/12-8-2020

1

Κατεπείγουσα διαδικασία εκτέλεσης έργων μετά τη θεομηνία της 5ης έως την 7η Αυγούστου 2020.

59

Ομόφωνα

15/14-8-2020

1

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Βελβεντού, από πιστώσεις ΣΑΕ 055.

60

Ομόφωνα


2

   Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την επιλογή Αναδόχου εκτέλεσης της «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

61

Ομόφωνα

16/20-8-2020

1

 Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021.

62

Ομόφωνα


2

Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και παροχής γνωμοδότησης επί της με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγής της ΤΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά των Δήμων Βελβεντού και Σερβίων.

63

Ομόφωνα


3

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Έγκριση της 3/2020 μελέτης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο δημοτικό σχολείο Βελβεντού»

   

64

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομόφωνα

 

 

 

 

 

 

 

 


4

Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

65

Ομόφωνα

 

 


5

Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων.

66

Ομόφωνα

 

 

 

 

 

 

 

 

17/28-8-2020

1

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

67

Ομόφωνα


2

    Έγκριση μελέτης  1/2020 και Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατασκευή του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ"

68

Ομόφωνα

18/4-9-2020

1

Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων αριθμ. 77/2020). 

69


19/11-9-2020

1

«Έγκριση της 12/2020 μελέτης προμήθειας και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία του οικισμού»

70

Ομόφωνα


2

«Έγκριση της 6/2020 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως ΔΑΚ»

71

Ομόφωνα


3

«Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο  Κοζάνης (Έκθεση Δικογράφου αριθμ. 30/21-02-2019 - Διαδικασία ειδική εργατική)». 

72

Ομόφωνα


4

«Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο  Κοζάνης (Έκθεση Δικογράφου αριθμ.   42/04-03-2019 - Διαδικασία ειδική εργατική)».

73

Ομόφωνα


5

«Έγκριση μετάβασης δημάρχου Μανώλη Στεργίου, αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου».

74

Ομόφωνα


6

Έγκριση εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα ακινήτου επί της οδού Καππαδοκίας 47 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη.  

75

Ομόφωνα

20/22-9-2020

1

Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΛΜ».

76

Ομόφωνα


2

Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» του Δήμου Βελβεντού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία».

77

Ομόφωνα


3

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018» με τίτλο: «Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα».

78

Ομόφωνα


4

Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

79

Ομόφωνα


5

Αποδοχή Δωρεάς ποσού 1.415,07 € από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  Ι.Σ.Ν.  δια μέσου της  ΚΕΔΕ για προμήθεια ειδών διατροφής. Καθορισμός κριτηρίων κατανομής προϊόντων στους δικαιούχους.

80

Ομόφωνα

21

1

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

812

Τροποποίηση τεχνικού Δελτίου της πράξης ''Έργα & Επενδυτικές Δραστηριότητες Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ'' στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙ «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019».

823

«Έγκριση της 7/2020 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

83


22/19-10-2020

1

Έγκριση Πρακτικού No 1 Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ».

84

Ομόφωνα


2

Ανάθεση σε δικηγόρο πληρεξουσιότητας για την κατάθεση αγωγής εναντίον δημότη για δηλώσεις του εις βάρος της δημοτικής αρχής.

85

Ομόφωνα


3

Εξέταση αίτησης επέκταση δικτύου ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού.

86

Ομόφωνα


4

Καθορισμός τελών λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργαστή Λυμάτων (βιολογικού καθαρισμού).

87

Ομόφωνα


5

Καθορισμός τέλους χρήσης Κοιμητηρίων και Οστεοφυλακίων

88

Ομόφωνα


6

Έγκριση απόφασης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

89

Ομόφωνα


7

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

90

Ομόφωνα


8

Καθορισμός ημερομηνίας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

91

Ομόφωνα


9

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

9210

Καθορισμός όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του αρχειακού υλικού του Δήμου Βελβεντού.

9311

Καθορισμός των .όρων  της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Βελβεντού.

94


23/25-10-2020

1

  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βελβεντού και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων στο Δήμο Βελβεντού για την περίοδο Ιανουαρίου 2021-Δεκεμβρίου 2022.

95

Ομόφωνα


2

   Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

96

Ομόφωνα


3

 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

974

Έγκριση της 11/2019 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ».

98

Ομόφωνα


5

  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

99

Ομόφωνα


6

   Υποβολή πρότασης της δράσης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018»

100

Ομόφωνα


7

Υποβολή πρότασης : «Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα» στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018» 

1018

  Έγκριση μελέτης 13/2020 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

102

Ομόφωνα


9

  Έγκριση Πρακτικού No 2 Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού».

10310

Εξειδίκευση πίστωσης για την 28η Οκτωβρίου

104


24/5-11-2020

1

Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020.

105

Ομόφωνα


2

Καθορισμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υγρών  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βελβεντού.

106


25/20-11-2020

1

Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Βελβεντού για την περίοδο 2020-2023.

1072

Χορήγηση 2ης  παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης»

1083

Αποδοχή ποσού-Τροποποίηση 7η προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.

1094

Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

1105

Έγκριση 2ου Πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ».

1116

Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

112


26/29-11-2020

1

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων - Τροποποίηση 8η προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.

113

Ομόφωνα


2

Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» μετά από συνοπτικό διαγωνισμό στον οποίο δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά.

114

Ομόφωνα


3

Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού».

115

Ομόφωνα


4

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου Βελβεντού. 

116

Ομόφωνα

27/7-12-2020

1

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας στα πλαίσια της πρόσκλησης ΚΔΑΥΑ-2020 του Πράσινου Ταμείου. Ορισμός ενός (1) μέλους στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.

117

Ομόφωνα


2

«Καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Συνθετικού Τάπητα (ταρτάν) Στίβου, Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού»

118

Ομόφωνα


3

Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

119

Ομόφωνα


4

Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

120

Ομόφωνα

28/22-12-2020

1

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021, Δήμου Βελβεντού.

1212

Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

122

Ομόφωνα


3

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος

123

Ομόφωνα


4

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης και Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση Συνθετικού Τάπητα (ταρτάν) Στίβου, Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Περιφράξεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού».

124

Ομόφωνα


5

Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: ««Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του ΥΠΕΣ.

125

Ομόφωνα


6

Συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος  «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ.

126

Ομόφωνα


7

Καθορισμός Διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα.

127

Ομόφωνα


8

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα του 1ου  ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102634).

128

Ομόφωνα


9

Κατάρτιση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου» οικονομικού έτους 2021

12910

Κατάρτιση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη» οικονομικού έτους 2021

13011

Έγκριση πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ''Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού

131

Ομόφωνα

29/30-12-2020

1

Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 Δήμου Βελβεντού

1322

Διαγραφή  ποσών από

χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

133


 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας