Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

ai-vreS: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού η συμμετοχή του Δήμου ως τακτικού μέλους στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

Η συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού ως τακτικού μέλους στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού. Όπως δήλωσε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Βελβεντού κ. Μανώλης Στεργίου: "Για να μην χάσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης εν όψη και της νέας προγραμματικής περιόδου, με δεδομένο ότι είμαστε ένας νεοσύστατος δήμος με πολλές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να προετοιμαστούμε εγκαίρως". 

Οι υπηρεσίες που θα μπορεί να λαμβάνει ο Δήμος Βελβεντού είναι: 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ που παρέχεται σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά
προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση αυτών ως και την ολοκλήρωσή τους
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ που θα παρέχει υπηρεσίες Σύνταξης και Θεώρησης μελετών, Επίβλεψης και Παραλαβής έργων καθώς και Συντήρησης και Λειτουργίας έργων και εξοπλισμού.
3.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ που θα παρέχονται με την υπηρεσία Υποκατάστασης Φορέα στο ρόλο του Δικαιούχου εφόσον αυτός στερείται διαχειριστικής επάρκειας
4.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ που αναπτύσσονται ώστε να καλύπτουν τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των Φορέων, όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών
5.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών με έμφαση στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού και εκπαιίδευση των στελεχών  επικεντρώνοντας στις τεχνικές γνώσεις και τη διάχυση τεχνογνωσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας