Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας,  στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης (13/10/2015) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), τόνισε ότι ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης πρέπει να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα δράσεις ανάσχεσης των επιπτώσεων της μεταλιγνιτικής περιόδου, δηλαδή, επεξεργασμένες και στοχευμένες δράσεις ικανές να δημιουργήσουν βιώσιμες  θέσεις απασχόλησης.
Επισημαίνεται παράλληλα, ότι βρίσκεται σε φάση εκπόνησης το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Μεταλιγνιτικής Περιόδου. Τα αποτελέσματα του προαναφερόμενου Σχεδίου θα μπορούσαν άμεσα  να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες  δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες,  σε συνεννόηση βεβαίως μεταξύ  των  φορέων  που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Άλλωστε,  ο σχεδιασμός ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι μια   δυναμική διαδικασία η οποία  μπορεί να αναθεωρείται κατά περίπτωση και να ολοκληρωθεί μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.  Όλα τα παραπάνω τέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας κατά την συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμφωνεί με την διαπίστωση που διατυπώθηκε και στην σχετική εισήγηση της Περιφέρειας κατά την παραπάνω συνεδρίαση «…φαίνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις των περισσότερων δικαιούχων φορέων, που περιλαμβάνονται στην εισήγηση για την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης,  προτείνονται προς ένταξη στο Ε.Α.Π. κυρίως μεγάλος αριθμός έργων μικρού προϋπολογισμού, τα οποία παρουσιάζουν αποσπασματικές παρεμβάσεις και δε φαίνεται να συνάδουν με συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό του φορέα που τα προτείνει. Θα πρέπει πλέον, οι προτάσεις των έργων για ένταξη στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας, να είναι συγκεκριμένες και σημαντικές σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που έχουν καθοριστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα Δημοτικά Συμβούλια.» και επομένως σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας κατανοεί  την αναγκαιότητα, στην πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, η τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιεί μέρος του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης και για μικρά έργα καθημερινότητας.  Οφείλει όμως να επισημάνει, ως θεσμοθετημένος  Σύμβουλος της Πολιτείας, ότι ο κατακερματισμός του Τοπικού Πόρου σε μικρής και σημειακής εμβέλειας έργα καθημερινότητας, αποδυναμώνει  τη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί σε περιφερειακό επίπεδο, υποκαθιστά τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης απέναντι στην τοπική κοινωνία και βεβαίως,  υπονομεύει τον ρόλο για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί.
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μαυροματίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας