Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Αυτό είναι το νέο ΠΑΣΟΚ που... ονειρεύεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Μόνο τρεις θητείες στα κομματικά όργανα, πλήρης διάκριση κόμματος και κράτους με καθιέρωση ασυμβίβαστου υπουργικού και κομματικού αξιώματος, ελεύθερα ρεύματα και τάσεις στο εσωτερικό, αλλά και εκλογή προέδρου του κόμματος από την βάση και πάλι, είναι οι προτάσεις του Ευάγγελος Βενιζέλου για το νέο ΠΑΣΟΚ.
Οι προτάσεις αυτές που δημοσιεύτηκαν σήμερα και θα αποτελέσουν πεδίο συζήτησης στο εσωτερικό του κόμματος περιλαμβάνουν ορισμένες καινοτομίες και αναγκαίες προσαρμογές στα σημερινά δεδομένα, ταυτόχρονα όμως δείχνουν άτολμες ή χωρίς πρακτικές απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Για παράδειγμα στο σκέλος των πόρων του Κινήματος ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν κάνει την «υπέρβαση» παρά μόνο στο σκέλος που αφορά στα έσοδα και στις δαπάνες των οργανώσεων του σε όλα τα επίπεδα. Αυτά, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και τα πορίσματα ελέγχου θα πρέπει δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο ως πόροι εξακολουθούν να ορίζονται η κρατική επιχορήγηση, οι συνδρομές των μελών (τακτικές και έκτακτες) και οι εισπράξεις από εκδηλώσεις και δραστηριότητες «συμβατές με τις αρχές του Κινήματος».
Θεσπίζεται 5μελής Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, την οποία εκλέγει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και ο πρόεδρός της απαγορεύεται να κατέχει οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα. Εφόσον ο Προϋπολογισμός και ο Οικονομικός Απολογισμός δεν είναι «απόλυτα ισοσκελισμένοι» αποφάσεις λαμβάνει η ΚΠΕ, ενώ αν έχουν συσσωρευθεί χρέη του ΠΑΣΟΚ (όπως συμβαίνει σήμερα) η ΚΠΕ αποφασίζει τι μέλλει γενέσθαι.
Αναλυτικότερα ως προς τα οργανωτικά, στην εισήγηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων ότι:
Ελεύθερες οι τάσεις
 • Ρεύματα πολιτικής σκέψης συγκροτούνται και λειτουργούν ελεύθερα με δυνατότητα παρέμβασης σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα.
 • Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα πολυσυλλεκτικό και πολυφωνικό, αλλά με στοχευμένο και σαφή λόγο και κοινή δράση μέσα και έξω από την Βουλή στο όνομα των ιδεών, των αρχών και των πεποιθήσεών του.
Ασυμβίβαστα ΠΑΣΟΚ
 • Θεσμοθετείται μέγιστος αριθμός θητειών (τρεις) στα όργανα του ΠΑΣΟΚ.
 • Ποσόστωση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Ισχύουν μόνο για την ανανέωση των οργάνων του Κινήματος (υποχρεωτική ανανέωση του 30% σε κάθε εκλογή) και για την εκπροσώπηση των γυναικών (σε ποσοστό 30% του κάθε οργάνου).
 • Η πλήρης διάκριση κόμματος και κράτους καθίσταται καταστατική αρχή που διέπει την συγκρότηση όλων των κομματικών οργάνων και τις αντίστοιχες πρακτικές και νοοτροπίες. Η νέα αυτή αντίληψη για την σχέση κόμματος – κοινωνίας – κράτους αφορά και την σχέση του ΠΑΣΟΚ με το συνδικαλιστικό κίνημα. Κίνημα με οργανωτική υπόσταση, αλλά χωρίς μηχανιστικές αντιλήψεις και επαγγελματίες συνδικαλιστές που συγκροτούν προσωπικούς θύλακες επιρροής και «μονιμοποιούνται» στον ρόλο αυτό.
 • Στην ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ όσοι κατέχουν κατόπιν πολιτικου διορισμού θέση στην Κυβέρνηση ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των μελών.
 • Όσοι κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής έμμισθη θέση στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για μονοπρόσωπα όργανα.
 • Στα αποκεντρωμένα συλλογικά όργανα (Συντονιστικά ΝΕ και ΔΕ) δεν μπορεί να συμμετέχουν μέλη που κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής έμμισθη θέση στο κράτος, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Αυτοδιοίκηση.
 • Οι Γραμματείς των ΝΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι βουλευτές, Περιφερειάρχες ή Δήμαρχοι.
Εκλογή προέδρου – συνέδριο
 • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκφραστής του στην κοινωνία και στην Βουλή. Ο εγγυητής της ενότητας, της συλλογικής, δημοκρατικής λειτουργίας του. Διασφαλίζει ως πρώτος μεταξύ ίσων την συλλογική ηγεσία, την κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα και την πολιτική αποτελεσματικότητα της παράταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη Βουλή.
 • Εκλέγεται κάθε 4 χρόνια από το σύνολο των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ.
 • Το τακτικό Συνέδριο συνέρχεται κάθε 4 χρόνια. Στο μέσο της θητείας του (2 χρόνια) μπορεί να συνέρχεται Συνέδριο Πολιτικού απολογισμού και προγραμματισμού. Στο καταστατικό προβλέπονται οι προϋποθέσεις σύγκλισης εκτάκτου Συνεδρίου .
 • Το τακτικό Συνέδριο συνέρχεται κάθε 4 χρόνια. Στο μέσο της θητείας του (2 χρόνια) μπορεί να συνέρχεται Συνέδριο Πολιτικού απολογισμού και προγραμματισμού. Στο καταστατικό προβλέπονται οι προϋποθέσεις σύγκλισης εκτάκτου Συνεδρίου.
 • Στο Συνέδριο μετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των οργανώσεων βάσης του ΠΑΣΟΚ. Αριστίνδην συμμετέχουν μόνο: Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι εκλεγμένοι βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι διατελέσαντες Πρόεδροι και Γραμματείς του Κινήματος. Οι πρώην βουλευτές, εάν δεν έχουν εκλεγεί σύνεδροι, μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου.
 • Όργανα ΠΑΣΟΚ
 • Το Συνέδριο εκλέγει Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) από 120 μέλη. Η ΚΠΕ συνεδριάζει το αργότερο κάθε δίμηνο και τα μέλη της ενεργοποιούνται στους επιμέρους τομείς και τις περιφερειακές οργανώσεις του Κινήματος.
 • Στην ΚΠΕ συμμετέχουν αριστίνδην μόνο οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Κινήματος.
 • Ο Πρόεδρος μπορεί, οπότε το κρίνει αναγκαίο ,να συγκαλεί σε κοινή συνεδρίαση την ΚΠΕ και την ΚΟ .
 • Η ΚΠΕ εκλέγει τον Γραμματέα της και 15μελές Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Έχει την κεντρική πολιτική ευθύνη για την πορεία του Κινήματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων της ΚΠΕ.
 • Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν ο Γραμματέας της ΚΟ και ο Γραμματέας της Νεολαίας.
 • Η Εθνική Συνδιάσκεψη συγκροτείται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Ομάδα, την Ομάδα των Ευρωβουλευτών, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, των μεγάλων επιστημονικών συλλόγων, του αγροτοσυνδικαλιστικού χώρου, των μεγάλων κοινωνικών κινημάτων (ανάπηροι, εθελοντισμός, πολιτισμός, εθελοντές κλπ), από εκπροσώπους της νεολαίας και των περιφερειακών επιτροπών. Επίσης από τα μέλη των γραμματειών των Περιφερειακών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ.
 • Συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ως κεντρικό όργανο διαβούλευσης για προγραμματικά ζητήματα.
 • Για την εκλογή των Συνέδρων και των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ο αριθμός των σταυρών προτίμησης καθορίζεται στο 10% των προς εκλογή θέσεων.
 • Για την εκλογή των άλλων οργάνων αποφασίζει η ΚΠΕ.
 • Η Κοινοβουλευτική ομάδα εκλέγει 3μελές Προεδρείο που λειτουργεί με επικεφαλής τον Γραμματέα της ΚΟ και με κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλα τα μέλη του. Η ΚΟ συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα για την οργάνωση του έργου της. Οι βουλευτές συνδέονται με τους τομείς και την δράση του ΠΑΣΟΚ εκτός Βουλής. Κάθε βουλευτής αναλαμβάνει το έργο παρακολούθησης ενός Υπουργείου.
Πως επιλέγονται οι υποψήφιοι βουλευτές-δήμαρχοι
 • Η Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων βουλευτών είναι ανοιχτή, διαφανής, και έγκαιρη. Συγκροτείται με απόφαση της ΚΠΕ Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, η οποία προχωρεί σε προκριματικές εκλογές με την συμμετοχή μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ. Πρόσωπα με ιδιαίτερη απήχηση στην τοπική κοινωνία μπορεί να επιστρατεύονται για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων και την ενίσχυση της εμβέλειάς τους .Οι εν ενεργεία βουλευτές κρίνονται κατευθείαν από την ΚΠΕ. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να αποτυπώνουν την συνέχεια και την ανανέωση του Κινήματος, ώστε να νιώθει η Κοινωνία ότι εκφράζεται μέσα από αυτά.
 • Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων είναι αρμόδια και για τις επιλογές Δημάρχων – Περιφερειαρχών. Για την επιλογή των Υποψηφίων Δημάρχων βαρύνουσα είναι η γνώμη της Δημοτικής Οργάνωσης. Μπορεί να διεξάγονται και προκριματικές εκλογές, με εξαίρεση τους 5 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας. Για τις τελικές επιλογές Περιφερειαρχών – Δημάρχων λαμβάνεται υπ' όψιν η γνώμη των δημοτικών – νομαρχιακών – περιφερειακών οργάνων.
Τι ΠΑΣΟΚ θέλουν
 • Ως προς το ιδεολογικό περίγραμμα, στην πρόταση της Ιπποκράτους περιγράφεται ότι στόχος είναι «να μετασχηματιστεί το ΠΑΣΟΚ σ' ένα σύγχρονο, θεσμικό, δημοκρατικό ,ανοικτό και συλλογικό κόμμα. Ένα κόμμα που πέρα από τις πολιτικές του θέσεις, θα μπορεί και με την οργάνωση και την λειτουργία του να εκφράζει τις προοδευτικές και δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, της δυνάμεις της εθνικής προοπτικής και της ελπίδας. Ένα ΠΑΣΟΚ που θα εκφράζει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία,τις αρχές και αντιλήψεις των Ευρωπαίων σοσιαλιστών και δημοκρατών». Αποφεύγεται να συζητηθούν οι λόγοι της μεγάλης εκλογικής ήττας και διατυπώνεται η φιλοδοξία «με μια τολμηρή φυγή προς τα εμπρός, να επανασυνδεθεί με την ελληνική κοινωνία» χωρίς «λογικές του φόβου, της ηττοπάθειας, της παραίτησης».
www.iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας