Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».

2. Την υπ’ αριθ. 5959/22/1949801 από 22-09-2022 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Κοζάνης.

3. Το υπ’ αριθ.: 111/2022 απόσπασμα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη στην περιοχή «Νιάημερος» Κοζάνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. α. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ε.Ο. 3 Κοζάνης- Φλώρινας (περι¬οχή Νιάημερου) στο ρεύμα κυκλοφορίας από Φλώρινα προς Κοζάνη, από την Χ/Θ 1+500,00 (θέση Κλιούγκι) έως την Χ.Θ. 0+ 000,00 (κυκλικός κόμβος Τρίκου) λόγω πεζοδρόμησης της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
β. Τη μονοδρόμηση της οδού Ξενίας, από το ύψος της οδού Ταϋγέτου έως την οδό Μοναστηρίου, με τη διεξαγωγή της κίνησης των οχημάτων μόνο προς τον κυκλικό κόμβο Τρίκου.
γ. Καθορίζουμε χώρο στάθμευσης των αστικών λεωφορείων στη συμβολή της οδού Ν. Πολίτη με τον κόμβο Τρίκου.
δ. Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις στάθμευσης των Δ.Χ.Ε. (ΤΑΞΙ) επί της οδού Μοναστη¬ρίου, πλησίον του κόμβου Τρίκου.
ε. Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ στο 1ο χλμ. Ε.Ο . Κοζάνης – Φλώρινας.

2. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την 13:00′ ώρα της 30-09-2022 έως την 01:00′ ώρα της 04-10-2022.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις δια¬τάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπο- ποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας από το Τ.Τ. Κοζάνης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

Ο Διευθυντής
Σπυρίδων ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ Ταξίαρχος

 

prlogos.gr