Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Έναρξη του έργου «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στο Γυμνάσιο Αιανής, ενταγμένο στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER.
Το πρόγραμμα είναι μία δράση του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κι έχει ως στόχο την  ευαισθητοποίηση μαθητών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και οικολογικής συνείδησης αλλά και την εκπαίδευση τους στην αντιμετώπιση φυσικών ή/και τεχνολογικών καταστροφών.

Στο  πλαίσιο  των  θεμάτων  πολιτικής  προστασίας, οι μαθητές  θα  ενημερωθούν για  διάφορες μορφές φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) και για την σημαντικότητα διαφύλαξης του δάσους με βιωματικό τρόπο μέσω παρουσιάσεων και ενεργειών αντιμετώπισης τους.

Επίσης, στο πλαίσιο της οικολογικής ευαισθητοποίησης, οι μαθητές θα ενημερωθούν για την ρύπανση του  περιβάλλοντος,  για  το  οικολογικό  καύσιμο  και  για  άλλες  μορφές  ενέργειας.  Επιπλέον,  θα ενημερωθούν αναφορικά με την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων ειδών.

Εκτός των βιωματικών δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτές, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλη κλίμακα η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέτα Μακρή, ενώ παρευρέθηκαν, ο βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης κ. Γεώργιος Αμανατίδης, στελέχη της ΑΝΚΟ, ο διευθυντής και καθηγητές του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί συνολικά σε 18 Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας