Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ενημέρωση της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ από τον Δ/ντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 28/09/2022, στον χώρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, κλιμάκιο της Διοίκησης του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Νικόλαο Συλλίρη, την Αντιπρόεδρο Ευαγγελία Μπάγκαβου, τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Τζιόλα και τον πρώην Πρόεδρο του Τμήματος Αθανάσιο Κακάλη, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί, από τον κο Δουβαρτζίδη Σάββα, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Δ/ντή  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”», καθώς και από την κα Μαρία Γούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου” (MSc in Hydrogen Science and Technology).

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ καλωσόρισε τους δύο Καθηγητές και τους ενημέρωσε για τις μέχρι τώρα εποικοδομητικές συναντήσεις της Διοίκησης με φορείς της περιοχής, μεταξύ των οποίων ήταν και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα συνάντηση για το ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου” που διοργανώνουν τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ οφείλει να στηρίξει ένα τόσο καινοτόμο Πρόγραμμα, από το οποίο τόσο τα μέλη του Τμήματος, όσο και η περιοχή μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη. Για το λόγο αυτό, στο Τμήμα θα δημιουργηθεί άμεσα μία νέα Μόνιμη Επιτροπή με θέμα το Υδρογόνο και στη επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ θα προτείνει τη δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ενεργειακών εξελίξεων και τη μετάβαση από τον λιγνίτη στο υδρογόνο.

Οι δύο Καθηγητές, κος Δουβαρτζίδης και κα Γούλα, αναφέρθηκαν καταρχήν στον κύριο στόχο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών που θα συνδράμουν και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών και της οικονομίας του υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία και σε ολόκληρη τη χώρα.  Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να αξιοποιηθούν με έμφαση, εκτός των άλλων, καινοτόμες νέες τεχνολογίες μηδενικών ρύπων και υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κυψέλες καυσίμου, τεχνολογίες Power-to-Gas κλπ). Σύμφωνα με τον ενεργειακό οδικό χάρτη της ΕΕ το υδρογόνο τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να διεισδύσει περαιτέρω στην ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές, αντικαθιστώντας το φυσικό αέριο και τα συμβατικά υγρά καύσιμα, με βασικό πλεονέκτημα το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς δεν παράγει ρύπους παρά μόνο υδρατμούς. Πρόκειται για ένα καύσιμο που μπορεί να παραχθεί εγχώρια και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια κάθε χώρας και η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει την παράλληλη ανάπτυξη των σχετικών νέων τεχνολογιών που παρατηρείται σε όλες τις χώρες παγκοσμίως θέτοντας όσο το δυνατό πιο άμεσα τα θεμέλια του ενεργειακού μοντέλου του μέλλοντος.

Ειδικά η πληττόμενη στη μεταλιγνιτική εποχή περιοχή της Δυτική Μακεδονίας οφείλει να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας παραγωγής και χρήσης του υδρογόνου και είναι σημαντικό ότι τόσο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στηρίζουν εμπράκτως τις δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή η στήριξη πλαισιώνει στην παρούσα χρονική συγκυρία σημαντικές εξελίξεις όπως την εξαγγελία για την επένδυση των 780 εκατ. ευρώ της Advent Technologies που εγκρίθηκε προσφάτως από την ΕΕ με ορίζοντα υλοποίησης την επόμενη εξαετία. Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο που υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες, η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περίπου 650 νέες θέσεις εργασίας που θα αφορούν στην παραγωγή κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Επιπλέον, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου εξήγγειλε την μετατροπή μιας περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας σε «χωριό υδρογόνου», προκειμένου να μελετηθούν σε πραγματικές συνθήκες τα δεδομένα της παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης του υδρογόνου για αστική κατανάλωση και ηλεκτροπαραγωγή.

Υποστηρίζοντας τη ζώνη καινοτομίας που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» σχεδιάζεται να εξυπηρετήσει σαφείς σύγχρονους στόχους όπως

 α) την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ασφαλούς χρήσης του υδρογόνου,

β) την προαγωγή της γνώσης και τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικές περιοχές που αφορούν στην ανάπτυξη, στη βελτιστοποίηση και στη λειτουργία συστημάτων και μονάδων παραγωγής και χρήσης υδρογόνου στη βιομηχανία, στα κτίρια και στα μέσα μεταφοράς και

γ)  την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού που θα υπηρετήσει την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παραγωγής ενέργειας και μιας νέας οικονομίας με επίκεντρο την αξιοποίηση του υδρογόνου στη νέα μεταλιγνιτική εποχή.

Η ίδρυση του νέου ΜΠΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του μοναδικού στη χώρα με αποκλειστική ειδίκευση στην επιστήμη και τις τεχνολογίες του υδρογόνου, συμπίπτει χρονικά στη μεταβατική εποχή όπου η Δυτική Μακεδονία αναζητά μια νέα ενεργειακή αφετηρία, συνδράμει στην προσπάθεια για την παραμονή του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στον τόπο μας και υπόσχεται εκπαίδευση υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση βιομηχανιών, εταιριών, μελετητικών γραφείων και ερευνητικών κέντρων υδρογόνου στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ Νικόλαος Συλλίρης, υπερθεμάτισε για τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούνται στη Δυτική Μακεδονία με την ανάπτυξη των τεχνολογιών υδρογόνου, καθώς γύρω από το καθαρότερο καύσιμο της φύσης μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δορυφορικών επενδύσεων, που θα βοηθήσουν την περιοχή να διατηρήσει τον χαρακτήρα του Ενεργειακού Κέντρου της χώρας και ενδεχομένως την ωθήσουν να πρωταγωνιστήσει στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέλη της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ και οι Καθηγητές του Τμήματος συμφώνησαν για μία δεύτερη συνάντηση στη νέα Πολυτεχνιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης στους αμέσως επόμενους μήνες. Το νέο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» δέχεται υποψηφιότητες έως τις 4-11-2022 (βλ. www.hydrogen.uowm.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας