Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Απών ο Δήμος Κοζάνης από τις χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου

Στις 14 Σεπτεμβρίου λήφθηκε η απόφαση 246.10.2/2022  του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης έτους 2022 ύψους 19.961.018 €. Εκεί διαπιστώθηκε πως δυστυχώς απουσίαζε η χρηματοδότηση της κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης παρά τη μεγάλη του ωριμότητα και παρά το γεγονός ότι εντάχθηκαν άλλα έργα παρόμοιου αντικειμένου.

 

Η απάντηση του κυρίου Μαλούτα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχετική ερώτηση της Δημοτικής Κίνησης μάλλον θόλωσε τα νερά παρά διαλεύκανε το θέμα αφού ήταν πραγματικά δύσκολο γι΄ αυτόν να δικαιολογήσει το γεγονός πως σε ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 20 εκ. € ο Δήμος Κοζάνης, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας, ενέταξε μία μελέτη αξίας μόλις 75.000 € και θα λάβει ακόμη 80.000 € ως λιγνιτικό πόρο όπως και κάθε άλλος ενεργειακός Δήμος, ενώ η χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής Κοινότητας Κοζάνης ακόμη αναζητείται. Δυστυχώς για τον Δήμο Κοζάνης αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής Μαλούτα για χρήση ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για την Απολιγνιτοποίηση θεσπίστηκε το 2018 έπειτα από πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης και πρόταση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Οι πόροι του προέρχονται από τα έσοδα των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και οι μέχρι σήμερα διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου ξεπερνούν τα 150 εκ. €. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

 

Δυστυχώς ο κατακερματισμός των χρηματοδοτήσεων σε μικρά έργα και μελέτες χωρίς σαφές περιεχόμενο και περιβαλλοντική, αναπτυξιακή στόχευση ξυπνά μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος για την κακή χρήση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, μια τακτική που άφησε απροετοίμαστη την περιοχή μας για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων σε οικονομικό, κοινωνικό και ενεργειακό επίπεδο. Η χρηματοδότηση έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακών Κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης απουσιάζει εμφατικά, δημιουργώντας απορίες για την πραγματική στόχευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την χρήση του αναπτυξιακού αυτού εργαλείου.

Κοζάνη 27/09/2022

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας