Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Γ. Αμανατίδης: «Περισσότεροι πόροι στο Ν. Κοζάνης για κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ξύλα»

Οι ανάγκες των κατοίκων των παραδασόβιων οικισμών για χρήση των καυσόξυλων είναι μεγάλες και γνωστές.

Παρά την ισχυρή χρηματοδότηση που εγκρίθηκε (ποσό 1.000.000 ευρώ δηλαδή όσα ζητήθηκαν) από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών εξακολουθούν και υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες.

Η εκδηλωθείσα ζήτηση από τους πολίτες ήταν μεγάλη και οι ποσότητες (σχετικά μειωμένες ανά οικογένεια για να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες) κατανεμήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας.

Το διαθέσιμο όμως δασικό λήμμα υπολείπεται των αναγκών που αιτήθηκαν οι πολίτες.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος γνωρίζει τις ανάγκες και την πραγματική κατάσταση και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί πρόσθετη πίστωση και ένα μεγάλο μέρος αυτής θα κατανεμηθεί στο γεωγραφικό μας διαμέρισμα.

Πρότεινα το ύψος της αναγκαίας πρόσθετης πίστωσης να ανέλθει στις 400.000 ευρώ.

Η υλοποίηση της πρότασης αυτής θα οδηγήσει σε αύξηση των καυσόξυλων ανά οικογένεια.

Έτσι θα πάρουν πρόσθετες ποσότητες όσοι ήδη προμηθεύτηκαν ξύλα και θα γίνουν δικαιούχες πρόσθετες οικογένειες.

Η Κυβέρνηση είναι κοντά στις ανάγκες των πολιτών και το αποδεικνύει με πράξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας