Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» που έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ», προσκαλεί επιστήμονες χημικούς μηχανικούς ή μηχανολόγους μηχανικούς ή μηχανικούς περιβάλλοντος ή χημικούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής επ’ αμοιβή.
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος που εδρεύει στην Κοζάνη και θα περιλαμβάνει την σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών συστημάτων για την υδρογόνωση του CO2 προς παραγωγή χρησίμων χημικών προϊόντων και καυσίμων.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάσει του θεωρητικού υποβάθρου και της επιστημονικής εμπειρίας των υποψηφίων, που θα πρέπει να συνάδουν με το αντικείμενο του ερευνητικού έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 πμ το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση lpapista@gmail.com.
Βάσει των βιογραφικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή και οι υποψήφιοι στην συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας