Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/07/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δαπάνης 22.568,00 ευρώ και έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε Κοζάνης.
 3. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής ψυχρής ασφάλτου 2018 για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.
 4. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2018,Π.Ε.Φλώρινας.
 5. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 161.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ) και 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων (Κτηνιάτρων) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Κοζάνης.
 8. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.
 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης της αποφ.83/2018 του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μιας σκάλας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 71725/6132/24-4-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος της Δ/νσης Οικονομικού.
 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 13. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργάνωση της ΠΔΜ με τον Πρότυπο Πολιτιστικό Σύλλογο ΖΕΠ Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Ιουλίου.
 14. Έγκριση δαπάνης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για ορχήστρα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Δόξα Αλώνων», που θα πραγματοποιηθούν στις 8 Ιουλίου 2018 στα Άλωνα.
 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της  ετήσιας 6ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, στις 20-21-22 Ιουλίου 2018 στη Φλώρινα.
 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Διεθνή Αγώνα Βαλκανικού Κυπέλλου  ROLLER SKI 2018, του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.), που θα διεξαχθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.
 18. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 22/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.
 19. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 7/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.
 20. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων», Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση παραχώρησης φρέζας χιονιού στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Καταφυγίου (Ε.ΠΟ.Π.ΚΑ.).
 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών σημαιών για τις ανάγκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καρέκλας γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή Γέφυρας Νεστορίου>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καινούργιου επιτραπέζιου Η/Υ με οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο και ποντίκι, για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αμπελοχωρίου «Άγιος Σπυρίδων» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ  ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ» προϋπολογισμού 130.000,00 €    συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,Π.Ε.Γρεβενών.
 28. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης  της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 29. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού  έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη  απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη  στα πλαίσια  συνδιορνάνωσης  πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Εναλλακτικών Δράσεων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 32. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 33. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Επ. Οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο»,Π.Ε.Καστοριάς.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 35. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 36. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, και των όρων της διακήρυξης.
 37. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 38. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός-Βυθός-Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».
 39. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας 50 μαγνητικών καρτών για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φλώρινας.
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Κυριακής με την Π.Ε. Καστοριάς.
 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Κυριακής με την Π.Ε. Καστοριάς.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.943,20 € που αφορά πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € που αφορά πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 44. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα - Μοναστήρι - Όρια Νομού»,Π.Ε.Καστοριάς.
 45. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής που αφορά : Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μετρήσεων GPS και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος,εργασίες αποτυπώσεων,υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαίρετων πλην της μελέτης στατικής επάρκειας.
 46. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ποσού 134,80 € της ΠΕ Φλώρινας.
 47. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ VI του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 48. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για το έργο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2012».
 49. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 50. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 51. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.
 52. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.
 53. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14/2018.
 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (σωλήνες Φ48 (53x2) και πλαστικά καπάκια για πινακίδες) Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης»,               Π.Ε. Γρεβενών.
 55. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθυλάκκου, στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Ιουλίου 2018.
 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (πινακίδες) Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών.
 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών.
 58. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 59. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό  Σύλλογο Πετρανών, στο Φεστιβάλ Σκόρδου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2018.
 61. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό  Πολιτιστικό  Σύλλογο Νεράιδας, στο Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί  στις  21  Ιουλίου 2018, στη λίμνη Πολυφύτου.
 62. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό  Πολιτιστικό  Σύλλογο Αυλών, του 10ου Ανταμώματος Αυλιωτών, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Ιουλίου 2018.
 63. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νέας Καρδιάς Κοζάνης «Η Πρόοδος», στις Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 13  και  14 Ιουλίου 2018.
 64. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».
 65. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας - Πύργων στην είσοδο Δ.Δ. Κομνηνών».
 66. Έγκριση δαπάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας