Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Τη σύμβαση του έργου «Επισκευή - συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Τις εργασίες για την επισκευή – συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων, αφορά η σύμβαση του έργου, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Το κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Λευκρων του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτό στις 29 Ιανουαρίου 2017.
Η καταστροφή είναι πρακτικά ολοκληρωτική και το μόνο θετικό που μπορεί να εντοπιστεί, είναι ότι εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί η φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας – πετροντούβαρου του κτιρίου.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω και έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε από μηχανικούς της Δ.Τ.Υ., οι εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την επαναφορά του κτηρίου σε χρήση (από τον οικείο Πολιτιστικό Σύλλογο στον οποίο έχει παραχωρηθεί για χρήση) είναι οι κάτωθι :
1.   Καθαίρεση πλινθοδομών, επιχρισμάτων και κάθε είδους επίστρωσης τοίχου
2.   Αντικατάσταση υαλοστασίων
3.   Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, ενισχυτικού σενάζ σε όλο το μήκος του πετροντούβαρου, επί του οποίου θα εφαρμοστεί η νέα στέγη
4.   Κατασκευή στέγης (σύμφωνα με στατική μελέτη – διαστασιολόγηση που πρέπει να λάβει χώρα), με εφαρμογή σανιδώματος με μισόταβλες 1,8 εκ., θερμομόνωσης, ασφαλτόπανου και επικεράμωσης
5.   Τοποθέτηση υδρορροών
6.   Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων για το εσωτερικό και συνθετικών κουφωμάτων για τα εξωτερικά ανοίγματα
7.   Εφαρμογή γυψοσανίδων στην οροφή
8.   Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας, αγωγοί, διακόπτες, ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα κ.λπ.)
9.   Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση (αγωγοί ύδρευσης – αποχέτευσης, διάφορα εξαρτήματα, νιπτήρας, αναμικτήρας κ.λπ.).
Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 72.058,42 € με Φ.Π.Α., η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η προθεσμία περαίωση είναι ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας