Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Υπόμνημα θεμάτων του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη στο Επιμελητήριο Κοζάνης του Γενικού Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Νικόλαος Σαρρής, παρουσία μελών του ΔΣ του επέδωσε «υπόμνημα» θέσεων- προτάσεων  του Επιμελητηρίου Κοζάνης που έχει ως εξής:  «Καταθέτουμε υπόψιν σας το παρόν υπόμνημα ευελπιστώντας στην, με οποιονδήποτε τρόπο, στήριξή σας στις προσπάθειες του Επιμελητηρίου για βελτίωση της οικονομικής ζωής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Στη σύντομη, αλλά πολύ περιεκτική και ουσιαστική, παρούσα, αναφορά επιχειρείται, καταρχήν, μία παρουσίαση της κατάστασης σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της που είναι η Κοζάνη. Αυτό γίνεται διότι δεν μπορεί, στο σύνολο σχεδόν του παρόντος σκεπτικού, να αναληφθούν πρωτοβουλίες χωρίς ευρύτερη γνώση της κατάστασης ολόκληρης της Περιφέρειας εξαιτίας των στενών δεσμών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής. Σε δεύτερη φάση αποτυπώνεται η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ολοκληρώνεται το παρόν υπόμνημα με τη σύνοψη των κυριότερων θεμάτων προς διεκδίκηση.

Ι. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:
Σύμφωνα με την ανάλυση των βασικών αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως παρουσιάζονται στην πρότασή της για τη διαμόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014 – 2020, η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με έκταση 9.451 km2 (7,16% της χώρας) και πληθυσμό 291.731 κατοίκους (2,58% της χώρας, Eurostat 2012) αποτελεί την πύλη εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια συνορεύοντας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας με την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ.. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας, ο οποίος συγκεντρώνεται σε ποσοστό σχεδόν 50% στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στο σύνολό του με υψηλότερη τάση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου εμφανίζονται και οι υψηλότεροι δείκτες γήρανσης.

Με την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου, ενισχύεται τόσο η εσωτερική συνοχή της Περιφέρειας, όσο και η διαμόρφωση ενός ενιαίου Βαλκανικού χώρου συνεργασίας και ανάπτυξης που αναδεικνύει την κομβική θέση της. Κατά συνέπεια, η Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται από ακριτική Περιφέρεια αποκομμένη μέχρι πρότινος από τους γείτονές της, σε μία περιοχή που ενισχύει συνεχώς τη θέση της επικοινωνιακά, ενεργειακά αλλά και επιχειρηματικά και φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει ως σημαντικός παράγοντας στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια.

Η γεωγραφική θέση της Δυτικής Μακεδονίας, συνδυαζόμενη με το γεγονός ότι αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς θάλασσα, διαμορφώνουν μια χωροταξική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα, αναφορικά με τη συνύπαρξη ορεινών περιοχών και ομαλών εκτάσεων, το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και το μεγαλύτερο στη χώρα δυναμικό επιφανειακών υδάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνθέτουν ένα χώρο ο οποίος με την εφαρμογή του κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου μπορεί να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαβίωσης.

Κυρίαρχη είναι η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η συμβολή του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο (κατά την περίοδο 2010 – 12 οι θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες της Περιφέρειας συμμετείχαν με ποσοστό από 52% έως 55% στην συνολική ηλεκτρική παραγωγή στο διασυνδεδεμένο σύστημα), καθιστώντας τη Δυτική Μακεδονία ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας. Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις υπηρεσίες κυρίως της υγείας, δευτερευόντως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, η βελτίωση της προσβασιμότητας ενισχύει τις επιδράσεις που δέχεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία αποτελούν συγχρόνως αποδέκτες των υπηρεσιών και προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου η Δυτική Μακεδονία ήταν μια από τις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) της Ελλάδας με το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) υψηλότερο του 75% του αντιστοίχου της ΕΕ-25 και μικρότερο του 75% της ΕΕ-15, λαμβάνοντας ως έτος βάσης υπολογισμού το έτος 2003. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο η Δυτική Μακεδονία εντάσσεται στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης αφού το κατά κεφαλή ΑΕΠ για την περίοδο 2007 – 2009 ανέρχεται στο 85,6% του αντιστοίχου της ΕΕ-27.

Η κατάταξη όμως αυτή δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι, η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, μετά το 2008, έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση την ελληνική οικονομία, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά και το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαμορφώνοντας το σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο ΕΕ-27 και συγκεκριμένα στο 80% του αντίστοιχου μέσου όρου.

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εμφανείς στον τομέα της απασχόλησης οπού το ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία (για ηλικίες άνω των 15 ετών), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2012, έχει φτάσει το 29,9% έναντι του 24,1% στο σύνολο της χώρας και 10,2% στο σύνολο των χωρών της ΕΕ-27, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το Β΄ τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει στο 32,9%. Αποδεικνύεται έτσι ότι, η ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στις “phasing out” Περιφέρειες, μέσω της μονοδιάστατης προσέγγισης που ερμηνεύει το επίπεδο ευημερίας μιας περιοχής αποκλειστικά και μόνο με το παραγόμενο κατά κεφαλή ΑΕΠ, αποδείχθηκε λόγω της κρίσης ότι δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αναπτυξιακή πραγματικότητα, αφού οι προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας συνέβαλλαν πολλαπλασιαστικά στην επιδείνωση της κατάστασης.

Η Περιφέρεια παράγει το 2,3% του εθνικού ΑΕΠ, που προέρχεται κατά 6,8% από την Γεωργία, κατά 38,5% από την Βιομηχανία – Κατασκευές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τομείς των μεταλλείων – ορυχείων με 9,8% και της Ενέργειας με 18,6%) και κατά 54,7% από τις Υπηρεσίες (2008). Όσον αφορά στην τομεακή σύνθεση της απασχόλησης εντός της Περιφέρειας το 16,7% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 28,10% στον δευτερογενή και το 55,08% στον τριτογενή (2008).

Η ενδοπεριφερειακή εικόνα παρουσιάζει έντονες ανισότητες σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ - Πίνακας 2), οικονομικά ενεργού πληθυσμού και διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, με την Π.Ε. Γρεβενών να βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση και την Π.Ε. Κοζάνης με διαφορά στην καλύτερη κυρίως ως αποτέλεσμα των μεγάλων μονάδων εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του μεταποιητικού ιστού στο κλάδο της γούνας στην περιοχή. Οι Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας εμφανίζουν παρόμοια μεγέθη όσον αφορά τους δημογραφικούς δείκτες, ενώ σε επίπεδο ΑΕΠ η Π.Ε. Καστοριάς υπολείπεται σημαντικά της Π.Ε. Φλώρινας η οποία εμφανίζει την πιο ισορροπημένη παραγωγική διάρθρωση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο συγκεκριμένο επίπεδο αξιοσημείωτο είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό του τριτογενή τομέα στις λιγότερο ευημερούσες Π.Ε. (Γρεβενών και Καστοριάς) καθώς και η συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα στην Π.Ε. Κοζάνης σε μόλις 4% του ΑΕΠ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι τα εξής:
Ο πρωτογενής τομέας αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση έχει τη δυνατότητα μέσω της αύξησης της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας να αυξήσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ της Περιφέρειας και να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης.

Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων ισχυρών μονο-δραστηριοτήτων με γενικότερες χωρικές εξειδικεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας, όπως το κύκλωμα λιγνίτη-ενέργειας (Άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα) και ο τομέας της γούνας (Καστοριά – Σιάτιστα). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στους συγκεκριμένους κλάδους, ενώ νέα κατεύθυνση δύναται να αποτελέσει η μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Γενικά, ως προς το παραγωγικό της σύστημα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες, με κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, τη σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και την έλλειψη επενδύσεων ιδίως σε Ε&ΤΑ οι οποίες περιορίζονται στο 0,1% του ΑΕΠ της Περιφέρειας.

Στους πιο προβληματικούς παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα εμπεριέχονται η γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η πολιτική αστάθεια, το φορολογικό σύστημα (ρυθμίσεις, συντελεστές), η ανεπαρκής παροχή υποδομών, η διαφθορά, οι περιοριστικοί κανονισμοί εργασίας, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και η ατολμία για καινοτομία. Η εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων κατά την τριετία 2008-2010 σημείωσε αυξομειώσεις, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ 2009-2010, ουσιαστικά κατά την πρώτη διετία της οικονομικής κρίσης που πλήττει κατά τρόπο δραματικό τη χώρα, οι διαγραφές των επιχειρήσεων υπερτερούσαν κατά 40% των αντιστοίχων εγγραφών (1.826 διαγραφές έναντι 1.305 εγγραφών).

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής εκμετάλλευσης οι οποίες όμως αξιοποιούνται μερικώς. Η Περιφέρεια αποτελεί τον λιγότερο ελκυστικό τουριστικό προορισμό στο σύνολο της χώρας αφού καταγράφονται σ’ αυτή μόλις 0,17 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο και κατατάσσεται, με μεγάλη διαφορά, στην τελευταία θέση στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Χώρας στην ως άνω κατηγορία – δείκτη. Υπό το πρίσμα της μειωμένης ζήτησης, απαιτούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης του τουριστικού προφίλ της Περιφέρειας στο εξωτερικό και συνδυασμένη αντιμετώπισή της με άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.

Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να σημειωθεί ότι η σημαντική αλλαγή του Διοικητικού Χάρτη της Χώρας δεν συνοδεύτηκε από ένα σαφές και σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει παραμένει ζητούμενο η απόκτηση μιας δημόσιας διοίκησης χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, που θα προωθεί και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας με δράσεις περισσότερης αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, απλοποίησης των διαδικασιών, βελτίωσης του παραγωγικού συστήματος δημοσίων έργων και προμηθειών, ανάπτυξης περιφερειακού συστήματος παρακολούθησης και στατιστικής επεξεργασίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας με βάση τις αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία.

Συμπερασματικά, η σημερινή παραγωγική διάρθρωση της Περιφέρειας δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που προκύπτουν από την κρίση. Παρόλα αυτά και σε συνδυασμό με τις γενικότερες πολιτικές αντιμετώπισής της που θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, η ίδια η Περιφέρεια θα πρέπει να αναζητήσει ένα παραγωγικό πρότυπο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές της.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας τόσο με τις γειτονικές διασυνοριακές περιφέρειες όσο και με άλλες περιφέρειες στον Ευρωπαϊκό χώρο σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Τα πεδία συνεργασίας σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο εστιάζονται σε κοινά προβλήματα και προοπτικές, ισχυρούς οικονομικούς, κοινωνικούς και ιστορικούς – πολιτιστικούς δεσμούς, κοινούς φυσικούς πόρους, κοινές ή συμπληρωματικές υποδομές διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και το σχεδιασμό πέρα από τα διοικητικά όρια. Παράλληλα διαπεριφερειακές ζώνες συνεργασίας εντοπίζονται στους τομείς των δικτύων μεταφορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ύπαρξης και διαχείρισης κοινών φυσικών πόρων καθώς και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (επιχειρηματικότητα, ανάπτυξης αγροτικού χώρου, τουρισμός, πολιτισμός, υγεία, εκπαίδευση). Αναφορικά με τον ρόλο των Περιφερειών της Ευρώπης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως προς τις 4 βασικές προκλήσεις (Παγκοσμιοποίηση, Δημογραφική Αλλαγή, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια) της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» βρίσκεται μαζί με το σύνολο σχεδόν των Περιφερειών του Νότου της Ε.Ε σε ευάλωτη θέση και ειδικότερα αναφορικά με την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια.

ΙΙ. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ:
Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζοντας κατά την τελευταία δεκαετία συνολική πληθυσμιακή μείωση κατά 4%. Με πυκνότητα 42,4 κατ./km2 αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Π.Ε. Κοζάνης είναι υψηλό και την κατατάσσει στην 5η θέση σε επίπεδο χώρας. Σύμφωνα με τη διάρθρωση του Α.Ε.Π., η εξόρυξη και η παραγωγή ενέργειας συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός ποσοστού 47,7% αναφορικά με τη συμμετοχή του δευτερογενή τομέα, που είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Αντίθετα, ο πρωτογενής τομέας έχει διαχρονικά υποστεί συρρίκνωση και συμβάλλει στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. μόλις κατά 4%, ενώ ο τριτογενής συμμετέχει με 48,3%.

Η λειτουργία του αεροδρομίου, η Εγνατία οδός και οι κάθετοι άξονες που διασχίζουν την περιοχή μπορούν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της, δεδομένου ότι επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας και τη γειτονική Βαλκανική με μειωμένο κόστος μεταφοράς και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της.
Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας τόσο στην περιοχή όσο και σε όλη την Περιφέρεια, προσφέροντας διεξόδους στην οικονομία της με την προϋπόθεση της κατάλληλη διασύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών τους με τις προτεραιότητες της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του παραγωγικού συστήματος της περιοχής με την ανάπτυξη ενός ποιοτικού και καθετοποιημένου αγροτικού τομέα, η αξιοποίηση του πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού αποτελούν βασικές παραμέτρους για την ανάπτυξη της περιοχής.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κοζάνης συνοψίζονται στα παρακάτω:
·         Χαρακτηρίζεται από το πληρέστερο δίκτυο μεταφορικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Διασχίζεται πλέον από τον οδικό άξονα της Εγνατίας και βρίσκεται πολύ κοντά στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, και τους κάθετους άξονες της Περιφέρειας, ενώ διαθέτει αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό.
·         Η περιοχή διακρίνεται για τη φυσική ομορφιά μεγάλης οικολογικής σημασίας και μοναδικής βιοποικιλότητας (Βούρινος - NATURA 2000), πυκνά πευκοδάση, ποτάμια και μικρά χωριά (δυτικό τμήμα - επαρχία Βοΐου), τεχνητή λίμνη (νοτιοανατολικά, Πολύφυτος) και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά των αρχοντικών στον άξονα Σιάτιστα - Εράτυρα - Σισάνι. Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα προβληθεί ικανοποιητικά καθιστά την Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης ως πολλά υποσχόμενο τουριστικό πόλο έλξης.
·         Στην περιοχή υπάρχουν σημαντικά αποθέματα φυσικού πλούτου (λιγνίτης, μάρμαρο, νικέλιο, χρώμιο, λευκόλιθου, αμίαντου) - αυτονομία πρώτης ύλης για τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ.
·         Είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας και χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυνατότητες σύνδεσης με τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα.
·         Συνιστά πρωταγωνιστικό πόλο ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας, ως αποτέλεσμα των μεγάλων μονάδων εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του μεταποιητικού ιστού στο κλάδο της γούνας.
·         Διαθέτει ή διαμορφώνει σταδιακά ένα αξιόλογο πλέγμα επιχειρηματικών υποδομών.
·         Το εξαγωγικό προϊόν της περιοχής χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά προορισμών, με το δεδομένο ότι αποστέλλεται κατ’ έτος σε 12 – 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή έχει καθιερωθεί, μετά την Καστοριά, ως “brand name” στο χώρο της γούνας.
·         Η παρουσία της κεντρικής υποδομής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στηρίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.
·         Διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο πλέγμα φορέων εφαρμογής της έρευνας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, πληροφόρησης σε ζητήματα εγχωρίων και κοινοτικών ενισχύσεων, ικανό να συμβάλλει σταδιακά στην υποστήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
·         Χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός κ.λπ.).

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Όπως διεφάνη ήδη, η Κοζάνη μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης και της εξόδου της από την κρίση, στα πλαίσια της μεταλιγνιτικής περιόδου, λόγω της αποδόμησης της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης. Η στήριξή της περιοχής εδράζεται στην θεσμική και οικονομική στήριξη ενός προγράμματος μετάβασης από τη λιγνιτική στη μεταλιγνιτική περίοδο με έμφαση στη στήριξη και ανάπτυξη των άλλων μορφών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ήπιες μορφές τουρισμού, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κλπ.).

Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η στήριξη σας, στην προώθηση του στοχευμένου προγράμματος επιχειρηματικής ανάταξης της Κοζάνης με επανακατεύθυνση των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων. Η περιοχή των Σερβίων – Βελβεντού και η περιοχή του Βοΐου μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης επικεντρώνοντας τις προσπάθειές στον πρωτογενή τομέα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η πόλη της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας θα μπορούσαν να εστιάσουν στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών εστίασης, αναψυχής και καθετοποίησης συγκεκριμένων μορφών μεταποιητικής δραστηριότητας έχοντας ως βασικό μοχλό την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιθυμούμε τη στήριξή σας στην έγκριση και προώθηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης & ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας όταν ολοκληρωθεί και τεθεί υπόψιν σας.

Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Κοζάνης
Νικόλαος Σαρρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας