Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

«το νέο LEADER και το αντίστοιχο για την Αλιεία σχεδιάζεται να υποβληθούν από την ΑΝΚΟ μέχρι τις 20/07/2016»

Όλο το προηγούμενο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η προπαρασκευαστική φάση για την υποβολή του Φακέλου Α’ στο νέο πρόγραμμα LEADER 2014-2020 και στο αντίστοιχο για την Αλιεία.
Ήδη προετοιμάστηκε και είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό για τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης και για τους ενδιαφερόμενους συλλόγους και επενδυτές και δίνεται άμεσα σε δημοσιότητα στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.ankoleader.gr
Παράλληλα προγραμματίζεται η συνέχιση της διαβούλευσης με σειρά Ημερίδων για ενημέρωση των Φορέων και των πολιτών των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών καθώς και συναντήσεων με επιμελητήρια, συλλόγους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
Στοχεύουμε να προκύψει ένα δυναμικό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα για μία ενιαία περιοχή των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών, ως αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων, που να συνδράμει κατά την υλοποίησή του, μαζί και συμπληρωματικά με άλλα προγράμματα, στην ανάπτυξη της περιοχής εφαρμογής του.
Η καινοτόμα επιχειρηματικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η μεταποίηση αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων και η βιοτεχνία μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή υποστηριζόμενες και από τη μεταφορά γνώσης και εμπειριών μέσω των συνεργασιών και της δικτύωσης.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε, το πρόγραμμα LEADER και το αντίστοιχο για την Αλιεία, να «κατεβούν» στο κατώτερο δυνατό επίπεδο και η αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους.
Μετά το Φάκελο Α’ που περιλαμβάνει κυρίως την περιγραφή της υποψήφιας Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τις 20/07/2016 θα ακολουθήσει η υποβολή του Φακέλου Β’ μέχρι τις 16/09/2016 που περιλαμβάνει τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού μας προγράμματος, τις ενδεικτικές δράσεις και το χρηματοδοτικό πλάνο.
Για την παρουσίαση του νέου προγράμματος οργανώνεται Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 30/06/2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας μας.
Κοζάνη, 27/06/2016

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας