Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Με δύο δεσμεύσεις η Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στο νέο Εθν. Σχ. Δράσης για τη Ανοιχτή Διακυβέρνηση.

Σε δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Στο νέο Εθνικό Σχέδιο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύεται με τα άρθρα 21 και 22 στη δημιουργία ανοιχτού συμμετοχικού προϋπολογισμού και πλατφόρμας περιφερειακού συμβουλίου.
Καλούμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας  να συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια στο opengov.gr (http://www.opengov.gr/ypes/?p=3822), προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε αφενός στη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης και αφετέρου στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του προς όφελος όλων.

Σύντομη περιγραφή δέσμευσης ανοιχτού συμμετοχικού προϋπολογισμού
Η δέσμευση αναφέρεται α) στην δημοσίευση σε απλή και κατανοητή μορφή στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού (ανοικτός προϋπολογισμός) και β) ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων για διάθεση τμήματος του προϋπολογισμού.  Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα τόσο σε ανεπεξέργαστη μορφή (raw data) όσο και σε μορφή γραφημάτων, συγκριτικών πινάκων κλπ.
Η διαδικασία λήψης απόφασης θα γίνεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και με δια ζώσης συναντήσεις. 
Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα παρουσιάζονται προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο με εισήγηση από Υπηρεσία της Περιφέρειας.  Κατά την πιλοτική περίοδο:
• το ποσό θα είναι μικρό (της τάξεως των 100.000 ευρώ/έτος). Θα αυξάνεται όσο ωριμάζει η διαδικασία και αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών.
• τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε δράσεις προβολής/προώθησης του τουριστικού/πολιτιστικού προϊόντος
Σύντομη περιγραφή δέσμευσης πλατφόρμας Περιφερειακού Συμβουλίου
Η ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρμας Περιφερειακού Συμβουλίου αφενός θα συγκεντρώσει τις ήδη προσφερόμενες Υπηρεσίες, αφετέρου θα τις επεκτείνει.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
1. Θα καταχωρούνται όλα τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι εισηγήσεις. Αυτά τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα διάθεσης όλων των συνημμένων εγγράφων (πίνακες, παραρτήματα, παρουσιάσεις κλπ) ώστε να αποφευχθεί η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων.
2. Οι Περιφερειακοί σύμβουλοι θα μπορούν με χρήση σχετικών δικαιωμάτων να τοποθετούνται σε κάθε θέμα ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία του πρακτικού του ΠΣ.
3. οι πολίτες θα μπορούν αντίστοιχα να εκφράζουν τις απόψεις τους είτε μέσω σχολίων είτε με ψηφοφορία σε δημοσκοπήσεις επί των θεμάτων.
4. Για την είσοδο των πολιτών στην πλατφόρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθεντικοποίηση μέσω taxisnet.
5. Θα δίνεται δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ερωτήματα τα οποία εφόσον συγκεντρώσουν απαραίτητο αριθμό ψήφων θα συζητούνται στην «ώρα του πολίτη» η οποία θα συνέρχεται μια φορά το δίμηνο ή τρίμηνο
6.Θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών πρακτικών και αυτόματης δημοσίευσης τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7. Θα ενσωματωθεί το υφιστάμενο κανάλι youtube ώστε να υπάρχει live μετάδοση, αλλά και video on demand (VOD)
8. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνεται συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με εξ’ αποστάσεως συμμετοχή των Περιφερειακών Συμβούλων (κατάθεση απόψεων/ψηφοφορίες κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας