Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Επιστολή του προέδρου της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτακη στους εργαζόμενους ''τους καλεί να βάλουν πλάτη για το μέλλον της ΔΕΗ''

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Κρίνω απαραίτητο να επικοινωνήσω άμεσα μαζί σας προκειμένου να πληροφορηθείτε υπεύθυνα τόσο για τα προβλήματα και τις προκλήσεις, όσο και για τις απόψεις της Διοίκησης για την αντιμετώπισή τους. Είμαστε σε μια περίοδο που όλα αλλάζουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στη χώρα μας και διεθνώς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούνται με γοργούς ρυθμούς,
αλλά και μέσα από αντιτιθέμενα συμφέροντα, εθνικά και επιχειρηματικά, η ενεργειακή ενοποίηση, οι περιφερειακές αγορές, η οργάνωση των αγορών σύμφωνα με το μοντέλο–στόχο, η «αποανθρακοποίηση», που συνεπάγεται περιορισμούς στη χρήση άνθρακα (και λιγνίτη), καθώς και αύξηση της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, η αναδιοργάνωση της αγοράς με νέες αποκεντρωμένες μορφές.
Καθετοποιημένες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με υψηλά μερίδια στις εθνικές αγορές έχουν εδώ και πολλά χρόνια τεθεί στο στόχαστρο. Έτσι στη χώρα μας επιβλήθηκε τελικά ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και η υποχρεωτική, σταδιακή αλλά ραγδαία μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά από το σημερινό 91% σε κάτω από 50% στο τέλος του 2019. Εργαλείο για τη μείωση αυτήν, η οποία έχει τεθεί ως προαπαιτούμενο για τις αξιολογήσεις της χώρας μας, είναι τα γνωστά «ΝΟΜΕ». Κάθε έξι (6) μήνες ένα μέρος της παραγωγής της ΔΕΗ θα πωλείται υποχρεωτικά σε τιμή προφανώς ελκυστικότερη από την οριακή.
Ως εκ τούτου, οι ανταγωνιστές της θα μπορούν -μέσω καλύτερων τιμών- να προσελκύουν τους καλύτερους πελάτες μας. Είναι προφανής ο κίνδυνος για την επιχείρησή μας, διότι θα έχει απώλεια εσόδων τόσο από την παραγωγή όσο και από την εμπορία. Στα ανωτέρω ήρθε να προστεθεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας των λιγνιτικών μονάδων, ως συνέπεια κυρίως της επιβάρυνσης της λιγνιτικής παραγωγής με τα πιστοποιητικά CO2, με αποτελέσματα την περιορισμένη λειτουργία των λιγνιτικών μας μονάδων και τη συσσώρευση ζημιών, αφού ένα μεγάλο μέρος από το κόστος τους είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τον χρόνο λειτουργίας τους. Είναι φανερό, με δεδομένο ότι οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της επιχείρησης –δάνεια, επενδύσεις κ.λπ.– τρέχουν, ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε κρίσιμη. 2 Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, η επιχείρησή μας και ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ισχυροί και διαθέτουν μοναδικά, πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα :  Κύρος και αξιοπιστία τόσο στη χώρα μας όσο και εκτός συνόρων.·  Μοναδική, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στη μελέτη, στην κατασκευή και· στην εκμετάλλευση θερμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, στην οργάνωση και στη λειτουργία ορυχείων, στην ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση δικτύων όλων των τάσεων.  Ανεκτίμητη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση εκατομμυρίων πελατών· κάθε κατηγορίας. Τα πλεονεκτήματα αυτά, ακόμη και μετά την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων δίνουν στη ΔΕΗ, ως εταιρεία και ως Όμιλο, μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των αντίστοιχων εταιρειών της Βαλκανικής και της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, με τις κατάλληλες δράσεις, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και μέτρα θα μπορέσουμε όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, αλλά και να καταστήσουμε τη ΔΕΗ ακόμη πιο εύρωστη και ισχυρή. Στην κατεύθυνση αυτή δεν επιτρέπεται καμία ολιγωρία, καμία προκατάληψη ή εμμονή στο παρελθόν. Πράγματα, τα οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητα, σήμερα είναι επιβεβλημένες επιλογές, προκειμένου να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο από τις ολιγωρίες, τα σφάλματα και τις παραλείψεις του παρελθόντος.
Σε πολύ σύντομο διάστημα καλούμαστε να πράξουμε όσα δεν έγιναν για πολλά χρόνια.  Πρέπει να πάρουμε στα δικά μας χέρια το άνοιγμα της αγοράς. Σε· αυτό αποσκοπεί η πρόταση για τη δημιουργία και την πώληση θυγατρικών εταιρειών από πελάτες μας όλων των κατηγοριών. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να μείνει η ΔΕΗ στο τέλος του 2019 μόνο με τους ασύμφορους πελάτες. Πρέπει να διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν τα έσοδα από την παραγωγή.  Η εμπορία μας καλείται να γίνει ακόμη πιο ισχυρή και ευέλικτη.· Μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στον ανταγωνισμό, θα κρατήσουμε τους καλύτερους πελάτες μας, θα βελτιώσουμε την εισπραξιμότητά μας. Ένα δείγμα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς ήταν, πέρα από την κοινωνική μας ευαισθησία, η πρόσφατη τιμολογιακή μας πολιτική και το σύστημα των διευκολύνσεων.  Ενισχύουμε το δυναμικό μας στους τομείς που υπερέχουμε ως προς· την τεχνογνωσία, ώστε να αναπτύξουμε ανάλογες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις γειτονικές μας χώρες. 3  Επεκτεινόμαστε σε όλες τις αγορές στο εξωτερικό, ιδρύοντας· θυγατρικές εταιρείες, όπως στα Τίρανα για τα δυτικά Βαλκάνια, και εξετάζουμε τη συμμετοχή μας σε συγκεκριμένα έργα.  Οργανώνουμε τη δραστηριοποίησή μας στην ελληνική αγορά σε νέα· προϊόντα, πλην της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.λπ.
Επεξεργαζόμαστε το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και τις· διαρθρωτικές αλλαγές για την υποστήριξη των επιχειρηματικών μας πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, την απόκτηση της αναγκαίας ευελιξίας και τη μείωση του κόστους μας.  Και βέβαια συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση να διεκδικούμε τη λύση· χρόνιων προβλημάτων, όπως η ανάκτηση των ΥΚΩ που μας οφείλονται, η πληρωμή των χρεών από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τις ΔΕΥΑ, η χορήγηση και στη χώρα μας δωρεάν πιστοποιητικών CO2 με σκοπό την τόνωση της λιγνιτικής παραγωγής, και γενικά η άρση των αδικιών σε βάρος της ΔΕΗ και των στρεβλώσεων της αγοράς. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Σήμερα η Επιχείρηση χρειάζεται τον καθένα από εμάς περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Καλούμαστε όλοι, Διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι, να συσπειρωθούμε και να δεσμευτούμε γύρω από τους επιχειρησιακούς μας στόχους. Ο καθένας να εκτελεί τα καθήκοντά του σαν από αυτά να εξαρτάται το μέλλον της ΔΕΗ. Καμία ολιγωρία, καμία σπατάλη, καμία εμμονή σε ενέργειες και συνήθειες που αντιβαίνουν στην παραγωγική λειτουργία και στη μείωση του κόστους. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Αφουγκράζονται τα μηνύματα και προσαρμόζουν ανάλογα την εργασιακή συμπεριφορά και τις διεκδικήσεις τους. Όσες προσπάθειες, όσες θυσίες και αν χρειαστούν είμαι βέβαιος ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα ανταποκριθούν. Για τη ΔΕΗ, για τη χώρα, για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά μας. Η ΔΕΗ του μέλλοντος θα είναι διαφορετική. Στα χέρια όλων μας είναι να την κάνουμε ισχυρότερη.

Μανόλης Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ VETONEWS http://www.vetonews.gr/energia/item/43832-epistoli-tou-proedrou-tis-dei-m-panagiotaki-stous-ergzaomenous-tous-kalei-na-valoun-plati-gia-to-mellon-tis-dei

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας