Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

Γ. Παπακωνσταντίνου: "Και τι μας νοιάζει το Ευρωκοινοβούλιο;"

Πριν μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 7 Ιουνίου, εκλογές όπου το υψηλό πανευρωπαϊκό ποσοστό αποχής σηματοδότησε τη δυσπιστία των πολιτών για το θεσμό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο καθορίζει και επηρεάζει την τροπή που παίρνουν πολλά και σημαντικά ζητήματα, με άμεσες και πρακτικές επιδράσεις στην καθημερινότητά μας. Και έχει σημασία τι είδους αποφάσεις παίρνει – αποφάσεις που ενισχύουν τον πολίτη και την κοινωνική Ευρώπη ή αντίθετα αποφάσεις που προτάσσουν την Ευρώπη των αγορών.
Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Ευρωκοινοβούλιο την επόμενη πενταετία ίσως τα πιο σημαντικά αφορούν την οικονομία. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν ζητήματα όπως τα κονδύλια που θα διατεθούν για την περίοδο 2014-2020 και την κατανομή τους σε τομείς προτεραιότητας (ανταγωνιστικότητα, γεωργία, υγεία, πολιτική συνοχής, …) αλλά και αποφάσεις για τη διασφάλιση αυστηρότερου ελέγχου στις τράπεζες (με κεφαλαιακές απαιτήσεις, διαφάνεια στις αμοιβές στελεχών, μισθολογικές επιπτώσεις αποτυχημένων χειρισμών κλπ.) ώστε να μην επαναληφθούν χρηματοπιστωτικές κρίσεις όπως η σημερινή.
Είναι προφανές πως στα θέματα αυτά θα συγκρουστούν διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομική κρίση και την υπέρβασή της. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναθέρμανση της οικονομίας, αλλά και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και εποπτείας των αγορών, ώστε αυτές να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και όχι το αντίστροφο. Αντίθετα με τη συντηρητική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και το ΕΚ, ζητάμε η κρίση να αντιμετωπιστεί με γνώμονα τα προβλήματα των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης, με προτεραιότητα στην προστασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων και όχι με επίθεση σε αυτά.
Αντίστοιχα σημαντικές αποφάσεις θα παρθούν στα αγροτικά ζητήματα, με προετοιμασία της επόμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η μορφή που θα πάρει η μεταρρύθμιση θα προσδιορισθεί από το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-20. Ήδη διαφαίνονται οι πιέσεις που θα ασκηθούν στους πόρους εξαιτίας αφενός της ύφεσης στην ΕΕ και αφετέρου της νέας διεύρυνσης της ΕΕ με τα δυτικά Βαλκάνια. Όσο για τη στήριξη, η Επίτροπος Γεωργίας διαβεβαιώνει ότι αυτή θα συνεχιστεί και μετά το 2013, αλλά χωρίς να διευκρινίζει τη χρηματοδοτική επάρκεια, τη μορφή και τον τρόπο κατανομής της. Είναι προφανές πως τα θέματα αυτά επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα.

Η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η ενέργεια, είναι επίσης ζητήματα μεγάλης προτεραιότητας για το ΕΚ. Θα εξεταστούν θέματα όπως η ενίσχυση κανόνων για τις εκπομπές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η καλύτερη ενημέρωση για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών. Επίσης στην περίπτωση που επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τη συνθήκη που θα διαδεχθεί αυτή του Κιότο από το 2012, αναμένεται και η εξέταση της αναθεώρησης για το σύστημα εμπορίας των εκπομπών και τον επιμερισμό προσπαθειών με στόχο τη μείωση των εκπομπών. Σε συνάρτηση πάντως και της θέσης μας για την οικονομία, το ΠΑΣΟΚ βλέπει την κρίση ως ευκαιρία για ανάληψη μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπέρ της πράσινης ανάπτυξης.
Άλλα σημαντικά κεφάλαια στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι ασφαλείς μεταφορές (με θέματα όπως τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, η καταβολή αποζημιώσεων για καθυστερήσεις, ακυρώσεις, ή ατυχήματα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών για μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης), η προστασία των καταναλωτών μέσω σαφούς πληροφορίας στις ετικέτες τροφίμων, η υγεία των πολιτών, με κατοχύρωση των δικαιωμάτων ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, της ποιότητας και ασφάλειας στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και της ασφάλειας στα φάρμακα.
Στο μείζον ζήτημα της απασχόλησης, την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο το ΕΚ επέμεινε – απέναντι στη θέση του Συμβουλίου Υπουργών - στη θέση του για μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας στην ΕΕ 48 ωρών και κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων, οπότε αναμένεται υποβολή νέας πρότασης για τους κανόνες για το χρόνο εργασίας. Στα ζητήματα πολιτικής για την οικογένεια, το ΕΚ θα επανεξετάσει το θέμα της άδειας μητρότητας για το οποίο στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί υπέρ μιας περιόδου 20 εβδομάδων αλλά και στον καθορισμό προτύπων για την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εργαζομένων που μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος.
Στο ζήτημα της μετανάστευσης και πολιτικής ασύλου στην ΕΕ θα συζητηθεί η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, η χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα και η θέσπιση κοινών κριτηρίων για είσοδο εποχιακών εργαζομένων από τρίτες χώρες. Στις εξωτερικές σχέσεις και τη Διεύρυνση, θα συζητηθούν ζητήματα όπως η αντικατάσταση της λήξασας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία, ώστε να αποτραπεί η διακοπή προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας, αλλά και το αν και πότε είναι έτοιμες να προσχωρήσουν στην ΕΕ οι επίσημες υποψήφιες χώρες (Τουρκία, ΠΓΔΜ και Κροατία) και οι χώρες με «ενταξιακή προοπτική» (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο).
Τέλος ένα από τα πρώτα πράγματα που θα αποφασίσει το ΕΚ το φθινόπωρο είναι το ζήτημα της επανεκλογής του Μπαρόζο ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά τη στήριξη της υποψηφιότητάς τους από τους ηγέτες των 27 χωρών, αλλά και τη συντηρητική πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, η σοσιαλιστική ομάδα είναι έτοιμη να τον καταψηφίσει. Το ΠΑΣΟΚ ειδικά έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί κατά της επανεκλογής του συντηρητικού αυτού πολιτικού στη διάρκεια της θητείας του οποίου κυριάρχησε η λογική των ασύδοτων αγορών και η ΕΕ δεν προχώρησε σε γενναία μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Είναι πιστεύω σαφές από τα παραπάνω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας αφορά. Λαμβάνει – και θα λάβει την επόμενη πενταετία – κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν τη χώρα μας και την καθημερινότητά μας. Οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την παρουσία μας θα στηρίξουμε τις θέσεις της Ελλάδας, τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ευρωπαϊκής σοσιαλιστικής οικογένειας σε μία ανταγωνιστική, κοινωνική, πράσινη Ευρώπη των πολιτών.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους και ένα άρθρο που ενημερώνει με σαφήνεια, αντικειμενικότητα και ολοκληρωμένο τρόπο για τα θέματα που θα απασχολήσουν την Ε.Ε. στο άμεσο μέλλον. Ανήκουμε στην Ευρώπη, πώς θα το αντιληφθούμε όταν ελάχιστα ασχολούνται με το θέμα αυτό οι πολιτικοί μας και τα ΜΜΕ;
Συγχαρητήρια στον κ. Παπακωνσταντίνου και ελπίζω και άλλοι ευρωβουλευτές και πολιτικοί να μιμηθούν το παράδειγμά του!
ΣΤ

Το Προφίλ μας